Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR WANG UNG HAMAR

Her finner du det meste av WANG Ung Hamars skoleinformasjon.

AKTUELT

Skolerute
2018-2019

 

Timeplaner skoleåret 2018-2019

 

Fokusområder


WANG Ung-elevene utvikler
kompetanser for fremtiden og
rustes til å møte et samfunn
med stort mangfold, høy grad av
kompleksitet og hurtige endringer

Søknadsskjema


8. og 9. trinn, 2018-2019