Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR WANG UNG HAMAR

Her finner du det meste av WANG Ung Hamars skoleinformasjon.

AKTUELT

Skolerute 2017-2018

 

Timeplanen for skoleåret 2017 -2018

 

Fokusområder

WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden
og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold,
høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

Søknadsskjema

8.trinn, 2017 - 2018