Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR HAMAR

Her finner du det meste av WANG Toppidretts skoleinformasjon.

AKTUELT

Foreldremøter 2018/19

Her finner du en oversikt over foreldremøtene for  WANG Toppidrett Hamar

Åpen dag!

WANG Toppidrett Hamar inviterer til Åpen dag
torsdag 19. oktober 2017!

Les mer om denne dagen her:

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement. Veiledning til ordensreglementet finner du her.

Selve ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Fronter og skolearena

Elevene bruker Fronter og Skolearena når de er på treningssamling og holde oversikt over fravær og karakterer.

Vi oppfordrer foresatte til å benytte Fronter og Skolearena for å følge opp best mulig.

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver.

Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. 

Skolerute
2018-2019

Prøveplan
Høsten 2018

Her finner du prøveplanen for høsten 2018 for WANG Toppidrett Hamar.

GENERELT

Viktige lovlinker


Her finner du lovene og regelverket som regulerer WANG Toppidrett Hamar sin drift:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.