Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR STAVANGER

Her finner du det meste av WANG Toppidrett Stavanger sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Skolerute 2017/2018

Skolerute for WANG Toppidrett Stavanger finner du her:

Idrettsfravær

Alle elever ved WANG Toppidrett kan søke om idrettsfravær for aktiviteter relatert til den idretten de bedriver. Skjema for idrettsfravær finner du her:

PC-ordning

Alle elever på Vg1 og nye elever på Vg2/3 ved WANG Toppidrett Stavanger får utdelt egen PC ved skolestart. PC'en skal brukes i skolearbeidet og ved tentamen og eksamen.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement.

Nulltoleranse mot mobbing lovfestes

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. www.nullmobing.no

Informasjon og skolereglement

Her finner du skolereglement for 2017/2018

GENERELT

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Toppidrett Stavanger finner du i sin helhet her. Du kan også søke direkte inntak til Vg2 og Vg3.

Branninstruks og rømningsplan

 

Klage på eksamen eller standpunkt

 

Her finner du eksamensplanen

Helsesøster

Helsesøster, Beate Haddeland, er tilgjengelig hver mandag mellom kl. 10.00- 12.30 grupperommet vis-a-vis lærerværelse. Hun kan også kontaktes på mobil/SMS 918 31 156 eller e-post

 

Viktige lover

Her finner du linker til lover som angår deg som elev og skoledrift