Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR UNG TØNSBERG

Her finner du det meste av WANG Ung Tønsberg sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Skolerute 2017/2018

WANG Ung Tønsberg følger samme skolerute som Tønsberg Kommune (8. og 9.trinn). Her finner du informasjon om skolestart, ferier, fridager og skoleavslutning.

WANG ung brosjyre

WANG Ung brosjyren for skoleåret 2017/2018 kan du laste ned her.

Kontortider

WANG Ung Tønsberg har kontortider mandag til fredag fra 08.00 til 15.30

Søknadsskjema

Søknadsskjema for skoleåret 2018/2019 kan hentes her:

Skolepenger, søknadsfrist og inntak

Les mer her:

Busstider

Det er satt opp to busser fra VKT til WANG Ung  kl. 08:10 fra spor 15 utenfor rutebilstasjonen.
Se ruter og mer informasjon her:

GENERELT

Ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement.

Søknad om undervisningsfri

WANG Ung anbefaler foreldre å vise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen og følge skoleruta. Dersom det er behov finner du søknadsskjema klikk her:

Viktige lovlinker


Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsesøster

Helsesøster ved WANG Tønsberg heter Eveline Skarbøvik Borchgrevink. Eveline kan treffes på telefon 40917496 eller epost eveline.skarbovik.
borchgrevink@tonsberg.
kommune.no
.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg
finner du i sin helhet her:

PC - ordning

Alle elever på WANG får utdelt egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser. Kontrakten for PC-utlån finnes her:

Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".