Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR OSLO

Her finner du det meste av WANG Toppidrett og Studiespesialiserendes skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpen dag

Fikk du ikke med deg
Åpen Dag 17. januar?
Vi avholder "mini" Åpen Dag
7. februar fra kl.17.00 til 19.00!

for mer informasjon se her:

Presentasjonene fra foreldremøtet Vg2

Vi avholdt foreldremøte for Vg2
Torsdag 18. januar

Presentasjonen fra rektor finner dere her

Presentasjonen fra studieveileder finner dere her

Presentasjonene fra foreldremøtet Vg1

Vi avholdt foreldremøte for Vg1
Tirsdag 16. januar

Presentasjon fra rektor finner dere her

Presentasjon fra studieveileder finner dere her

Prøveplan

Her finner du vårens prøveplan for alle trinn!

Kjøreplan/skolerute
2017/2018

Her finner du oppdatert versjon av kjøreplan/skolerute for skoleåret 2017/2018:

Reglement 2017/2018

Her finner du skolereglement for 2017/2018: 

Leksehjelp

Her finner du oversikt over vårens leksehjelp. Den oppdateres underveis i semesteret!

Nye fraværsregler 

Fra skoleåret 2016-2017 er det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær

Helsesøster

Helsesøster har kontortid mandager, onsdager og torsdager fra kl. 09.00 – 14.00.

Utover dette kan man ved behov ta kontakt med helsestasjon for ungdom.

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.
Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Betalingsplan

Her finner du betalingsplan for
studiespesialiserende, skoleåret 2017/2018

Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. 

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

Bokliste

Liste over bøker  finner du på boklisten.no.
Bøker i fellesfag er allerede krysset av, resten velger du ut i fra hvilke matte, språk  og/eller programfag du har valgt.
Bøker deles ut tirsdag 22. august. Se oversikt her.

GENERELT

NULLMOBBING.NO

På det nye nettstedet finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Elevombudet

Har du spørsmål om rettighetene dine? Elevombudet skal passe på elevers og lærlingers rettigheter.

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk.

Elever med dysleksi kan søke om fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk.

Særskilt tilrettelegging

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Les mer her.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her:

Nytt vitnemål/
kompetansebevis

Trenger du nytt vitnemål eller kompetansbevis, oversettelse til engelsk e.l. les hva du må gjøre her.

Studieveildning

Studieveileder ved WANG Oslo, Gro Maastad hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG.

Helsesøster

Helsesøster ved WANG Oslo, Ida Henningsen Røhrt er tilgjengelig mandag, onsdag og torsdag til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket.
Hun kan også kontaktes på mobil 913 97 796 eller på e-post.

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

PC-ordning 

ved WANG Oslo får alle elever på vg1 og nye elever på vg2/3 utlevert egen PC ved skolestart. PC'en skal benyttes til skolearbeidet og ved prøver, tentamener og eksamener. På servicekontoret gis det hjelp dersom man får problemer med PC'en.

Printersystem på WANG

Det finnes printere i alle etasjer på skolen. Ved bruk av printerkort kan man trådløst benytte disse. Printerkort fås på servicekontoret for PC.

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Studiespesialiserende Oslo finner du i sin helhet her:

Regler ved eksamen

Her er oversikt over hvilke regler som gjelder ved skriftlig eksamen. Oversikten oppdateres.

Du kan også lese om eksamen hos utdanningsdirektoratet.

Klage på eksamen eller standpunkt

Utdanningsdirektoratet har informasjon om hvordan man går frem hvordan for å klage på standpunkt og/eller eksamen.

Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Oslo sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften