Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR UNG OSLO

Her finner du det meste av WANG Ung sin skoleinformasjon.

AKTUELT

SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET

2016-2017

SØKNAD OM PERMISJON FRA SKOLEN

 

BRANNINSTRUKS

Skolerute 2018/2019

Her finner du informasjon om skolestart, ferier, fridager og skoleavslutning.

 

Oversikt Kontaktlærere

 

Kontaktlærere og faglærere

 

Klasse 8: A, B, C, D

Klasse 9: A, B, C, D

Klasse 10: A, B

 

GENERELT