Fronter   |   Helse

OPPSLAGSTAVLA FOR UNG OSLO

Her finner du det meste av WANG Ung sin skoleinformasjon.

AKTUELT

SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET

2016-2017

SØKNAD OM PERMISJON FRA SKOLEN

 

BRANNINSTRUKS

Skolerute 2018/2019

Her finner du informasjon om skolestart, ferier, fridager og skoleavslutning.

 

Oversikt Kontaktlærere

 

Kontaktlærere og faglærere

 

Klasse 8: A, B, C, D

Klasse 9: A, B, C, D

Klasse 10: A, B

 

Oversikt trenere

 

Handlingsplan for psykososialt miljø

 

 

GENERELT

Nullmobbing.no

På det nye nettstedet finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

 

Alt om videregående opplæring

På vilbli.no finnes det til enhver tid oppdatert og kvalitetssikret informasjon som gir grunnlag for dine valg.