Fronter   |   Helse

WANG UNG ROMERIKE

WANG Ung er en idrettsungdomsskole der elevene skal erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. De skal oppleve en aktiv hverdag som gir en helhetlig og morsom skolehverdag.

Vi er kjempestolte over å ha fått godkjent WANG Ung Romerike. Vi jobber nå på spreng for å få på plass alt som kreves for å starte opp skolen allerede høsten 2018.

WANG Ung startet med en idé. Vi våget å drømme. Vi drømte om å kunne starte en idrettsungdomsskole der skole og trening gikk hånd i hånd. Vi har allerede solide idrettsungdomsskoler i Tønsberg og Oslo der både det faglige og det idrettslige er satt i fokus. Hvor starter den motiverte, idrettsinteresserte ungdommen reisen mot sine drømmer? WANG Ung gir denne motivasjonen for idrett og trening en retning. Mye aktivitet og trening gjennom ungdomsskolen skaper et fantastisk grunnlag  for å tåle de nødvendige treningsmengdene som skal til for senere prestasjoner på idrettens høyeste nivå. For oss er kvalitet, trygghet og variasjon viktige stikkord for gode treninger..

Hos oss møter due noen av landets mest kompetente trenere, som bidrar til at veien fra ung og motivert idrettsutøver til toppidrettsutøver blir mer realistisk enn den ellers ville vært. Det er en spennende reise du legger ut på når du begynner hos oss. Vår jobb er å sørge for at du får de rette utfordringer og den riktige treningen i et sunt og godt utviklingsmiljø. Vi setter deg i sentrum og gjør alt det vi kan for at du skal lykkes med dine drømmer som elev og som idrettsutøver.

Ønsker du å holde deg oppdatert på informasjon fra WANG Ung Stavanger - lik oss på Facebook!

"WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer."

jon-isebakke

Jon Isebakke

DAGLIG LEDER

E-post: ji@wang.no
Tlf: 900 22 776

WANGUngOslo_bildelinje3
WANGUngOslo_bildelinje2
ungoslobildelinje4
ungoslobildelinje1

WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

VI LOVER AT VÅRE ELEVER:

Blir sett og får en unik og tett oppfølging
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • er kjent med kvaliteten på eget arbeid, trening og prestasjoner
 • vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

Har et trygt og inspirerende miljø
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • tør å prøve og gjøre feil
 • betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre
 • ytrer seg, lytter og samarbeider

Lærer å mestre utfordringer og løse alle typer oppgaver
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • er aktive deltagere i egen lærings- og utviklingsprosess
 • anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder
 • utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

Elevene utvikler høy kompetanse i alle fag
Lærerne sørger for at elevene til enhver tid

 • blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes
 • får tilpasset og variert opplæring og trening
 • lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter