heidijohansen

Heidi Johansen

Faglærer engelsk, tysk, sosialkunnskap/Lærer WANG Ung

E-post: heidi.johansen@wang.no

Tlf: 41 67 88 39