"Vi kan love deg en skole hvor du får mulighet til å utvikle deg og lære ubegrenset mye"

vilhelmlae

VILHELM LAE
REKTOR

HVA ER WANG STUDIESPESIALISERENDE?

Siden 1907 har skolens visjon vært trivsel, resultater og miljø. Dette etterstreber vi hver eneste dag, i absolutt alt vi gjør, for på WANG er det elevenes akademiske utvikling som driver oss. 

Tradisjonsrike WANG videregående skole ble etablert i Oslo i 1907 og er en av Norges fremste friskoler. Vi holder et høyt faglig nivå og er en skole for engasjerte og resultatorienterte elever, som er opptatt av å prestere best mulig. WANG har søkere fra hele landet, og vi legger vekt på å skape et trygt læringsmiljø hvor alle elever kan utfolde seg og lære. Absolutt alle som jobber på WANG har et drivende ønske om at du skal lykkes. Derfor er vår jobb som akademiske veiledere å sørge for et godt og trygt læringsmiljø, som gir elevene det beste utgangspunktet for reisen videre. Når tidligere elever trekker frem WANGs gode læringsmiljø og lærernes gode elevoppfølging som noe av det de husker best fra tiden med oss, blir vi naturligvis stolte. Samtidig gir det oss en bekreftelse på at retningen vi har valgt er riktig både for elevene og WANG.

Siden 1907 har skolens visjon vært trivsel, resultater og miljø. Dette etterstreber vi hver eneste dag, i absolutt alt vi gjør, for på WANG er det elevenes akademiske utvikling
som driver oss. Vi kan love deg en skole hvor du får mulighet til å utvikle deg og lære ubegrenset mye.

Vi lover at du:

Blir sett og får en unik og tett oppfølging
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • er kjent med kvaliteten på eget arbeid, trening og prestasjoner
 • vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

Har et trygt og inspirerende miljø
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • tør å prøve og gjøre feil
 • betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre
 • ytrer seg, lytter og samarbeider

Lærer å mestre utfordringer og løse alle typer oppgaver
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • er aktive deltagere i egen lærings- og utviklingsprosess
 • anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder
 • utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

Elevene utvikler høy kompetanse i alle fag
Lærerne sørger for at elevene til enhver tid

 • blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes
 • får tilpasset og variert opplæring og trening
 • lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter

 

WANGStuSpes1
WANGStuSpes2
WANGStuSpes3
WANGStuSpes4

"Jeg er svært fornøyd med mitt skolevalg og søkte siden jeg følte meg hjemme etter å ha vært på besøk under åpen skole."

tinnaflato

TINNA FLATØ
ELEVRÅDSLEDER

EN LITEN OG TRYGG SKOLE

Vi er en forholdsvis liten skole sammenlignet med mange andre, og dette ser vi som en styrke mer enn noe annet.  Vi ser at skoler i Oslo blir større og større og at elever kun blir en i mengden. Hos oss skal avstandene være kortere mellom elever og lærere og mellom elev og ledelsen. Den personlige oppfølgingen som hver enkelt elev får hos oss, skal være grundig og personlig. På WANG blir du derfor en del av et godt læringsmiljø. Gjennom faste og forutsigbare rammer skaper vi trivsel. Tett oppfølging fra lærerne motiverer elevene til faglig og personlig utvikling og læringstrykk skal bidra til å skape en god opplevelse gjennom tre år hos oss.

På WANG sparker vi i gang tre minnerike skoleår med en fadderuke som lar elevene bli godt kjent allerede første dag. Og når ansvaret for planlegging og arrangering ligger i hendene på eldre elever ved skolen, vil opplegget garantert falle i smak. Det er de som bestemmer hva slags aktiviteter og underholdning som skal fylle dagene, og på planen står alt fra rebusløp og quiz til sosiale pizzakvelder. Nye elever har mye å glede seg til!

Når elevene går ut dørene til WANG, ønsker vi mer enn noe annet at de er fornøyd med årene hos oss, og at de føler at de står godt rustet til å møte utfordringene som venter dem etter videregående.  Tre år på WANG skal være et minne for livet.

Utflukter
For å opprettholde det gode samholdet og læringsmiljøet på WANG, legger vi til rette for ulike aktiviteter og utflukter i løpet av skoleåret. Foresatte og elever arrangerer frivillige studieturer gjennom skoleløpet. Studieturer skaper gode minner og bidrar til å gjøre klassemiljøet sterkere fordi man lærer hverandre å kjenne på en ny måte. Samtidig gir de elevene gode muligheter til både å praktisere og utvide sin fagkunnskap.  WANGs studieturer gjør derfor at fag som historie, religion og fremmedspråk blir enda mer levende og lettere å sette inn i et større europeisk perspektiv.

Vi ønsker å legge til rette for studieturer på WANG, og det er WANGs egne faglærere som reiser med elevene.  Dette gir elevene en trygg ramme og sikrer at turene gir et riktig faglig utbytte. På Vg1 kan elevene melde seg på studietur til Storbritannia. De siste årene har vi reist til vakre og tradisjonsrike Cambridge utenfor London. Fokuset for denne turen ligger på det engelske språket, og i løpet av en undervisningsuke vil elevene få gå på engelsk skole og praktisert skriftlig og muntlig engelsk – i et engelsk miljø. I tillegg reiser vi på ekskursjoner og andre spennende utflukter, slik at vi får et godt innblikk i ulike sider ved den britiske kulturen.

Det har vært stor oppslutning om WANGs skoleturer. Vi understreker likevel at elever som ikke ønsker å delta på studieturene, vil får undervisning som vanlig på skolen.

WANG følger offentlige retningslinjer for finansiering av slike skoleturer. Det innebærer at kostnadene for elevenes deltakelse på turene dekkes av frivillige gaver og tilskudd fra foresatte.


Elevrådsstyret jobber for at elevene ved WANG Oslo
videregående skole skal ha så godt fysisk og psykisk miljø som mulig. Per dags dato viser vår elevundersøkelsen resultater godt over gjennomsnittet i landet. Elevrådet tar opp saker på eget initiativ, men jobber også tett sammen med klasser og enkeltelever. Dei har et nært samarbeid med skolens ledelse som de har møter sammen minst en gang i måneden. Gjennom vårt samarbeid med skoleledelsen, har vi gode muligheter til å påvirke vår
egen skolehverdag.

WANG er en skole som åpner for mange muligheter både faglig og sosialt. Lærerne legger til rette for at vi skal få med oss det som skjer på skolen, samtidig som de følger med på det sosiale.

Deres engasjement er svært motiverende! Samspillet mellom studiespesialiserende og toppidrett blir bedre og bedre, dette er noe elevrådet jobber mye med. Til tross for ulike linjer, er vi en samlet skole. For eksempel har vi fadderuken som legger et grunnlag for godt miljø allerede fra starten av skoleåret. Vi har også det flotte WANG-ballet, som for mange er et stort høydepunkt. Jeg er svært fornøyd med mitt skolevalg og søkte siden jeg følte meg hjemme etter å ha vært på besøk under åpen skole.

WANG ballet
I over 30 år har WANG arrangert et av Norges største og mest kjente skoleball. For mange av våre elever er dette årets store høydepunkt, og det er heller ikke så rart. Ballet finner sted i januar hvert år, og foruten en god middag, består ballet av  storslått underholdning og høy partyfaktor på dansegulvet.

I de siste årene har kjente artister som Madcon, Kristian Valen, Tone Damli Aaberge, Karpe Diem, Paperboys, Jahn Teigen, Lene Nystrøm, Alexander Rybak, Atle Pettersen,  Alexandra Joner og Tina & Bettina og Postgirobygget gjestet WANG-ballet. Det er ikke sjeldent at våre tidligere elever nevner , som ett av deres beste minner fra tiden på WANG.