wanggolf

GOLF FREDRIKSTAD

Velkommen til WANG Golf
VISJON

WANG Toppidrett Golf sin visjon er å ha Nordens beste videregående skole for kombinasjon av skole og golfutvikling mot høyt internasjonalt nivå. Dette oppnås gjennom samarbeid med klubber, klubbtrenere og forbund for å tilrettelegge for at elevene på våre satsningsområder kan gjøre ett treningsarbeid med kvalitet på linje med de beste i verden. Samtidig skal vi holde ett høyt nivå på skoleundervisningen, og være fleksible og dyktige til å tilrettelegge for den enkelte elevs behov ved teknisk, fysisk og mental trening.

SAMARBEIDSPARTNERE

Klubber og klubbtrenere er våre viktigste samarbeidspartnere. Det gir oss mulighet til å sette spilleren i sentrum og kunne utvikle et best mulig tilpasset treningsmiljø for hver enkelt utøver. Samarbeidet med Norges Golfforbund er også meget viktig. Dette gjelder spesielt med tanke på årsplanlegging og planlegging av treningsleirer, samt med tanke på oppfølging av enkeltspillere som deltar i NGFs satsning.

TRENINGSFASILITETER

WANG Toppidrett samarbeider også med Gamle Fredrikstad Golfklubb og Østfold Golfsenter (ABB). Vi benytter oss av deres treningsfasiliteter både sommer og vinter. Ved behov har vi også mulighet til å benytte andre nærliggende golffasiliteter.  Fysisk trening foregår som oftest i WANG Toppidrett sitt eget styrkerom på skolen eller på «Friskis og Svettis» som ligger i etasjen under skolen.

TRENINGSSAMLINGER

WANG Toppidrett golf arrangerer to samlinger i året. Samlingen i januar arrangeres lokalt på den enkelte skole og består av 7-10 dager. I tillegg arrangeres det en treningssamling for alle golfelevene ved alle WANG skolene. På samlingene legger vi hovedvekt på golfteknisk trening og spilleforberedelser inn mot sesongstart. Det vil i tillegg være fysisk trening og det vil være satt av tid til skolearbeid.

 

LITT OM VÅRE TRENERE

Christoffer Halvorsrød, trener

Christoffer er utdannet PGA Golf Professional .Som spiller har Christoffer flere NM medaljer  og har representert Norge i landskamper og internasjonale turneringer. Christoffer har jobbet som daglig leder ved Borregaard Golfklubb og er nå PRO på Gamle Fredrikstad Golfklubb.

Iver K. Ødegaard, sportssjef

         Iver er utdannet PGA Golf Professional og har en bachelor i trenerrollen fra høgskolen i innlandet. Tidligere har Iver vært ansatt i Magnus Landström Golf Academy samt Hillerød Golfklubb med hovedfokus på spillerutvikling. Har erfaring med spillere fra alle nivåer. Iver er til daglig ansatt i Gamle Fredrikstad Golfklubb som protrener.

Marte Wærsted Tandberg, trener

Marte koordinerer samarbeidet om golfssatsningen ved WANG Toppidrett mellom de fire WANG skolene.

BLI MED PÅ VÅRT GOLF TEAM

Vi ser alltid etter de beste golferne

VÅRE TRENERE

Iver K Ødegaard

Iver Kval Ødegaard

SPORTSSJEF

Tlf: 979 02 601
E-post: iver.odegard@wang.no

christoffer_halvorsrod

Christoffer Halvorsrød

TRENER

Tlf: 414 31 588
E-post: christoffer.halvorsrod@wang.no

martewtandberg

Marte Wærsted Tandberg

PROSJEKTLEDER SENTRALT

Tlf: 976 81 370
E-post: mwt@wang.no