Freeski

FREEESKI OG SNOWBOARD ROMERIKE

Velkommen til WANG Freeski og Snowboard

WANG Toppidrett Romerike er en skole for utøvere som ønsker å kombinere studiespesialiserende utdanningsprogram med målrettet satsing innen egen idrett. Med arenaer som SNØ som nærmeste nabo ligger alt til rette for en optimal kombinasjon mellom idrett og skole.

 

TRENERE MED 100 % OPPFØLGING AV UTØVER

En utøver ved WANG Freeski & Snowboard vil ha en helhetlig oppfølging av trener gjennom skoleåret. Utøver får tilbud om et 100 % treningsopplegg i et godt treningsmiljø, med kvalifiserte trenere og med unike treningsfasiliteter for å tilrettelegge for best mulig individuell utvikling.

 

TRENING OG TRENINGSARENA

Vi har totalt 3 – 6 faste treninger per uke hvor 3 av treningene inngår i skoletiden og er en del av faget toppidrett. Innholdet og fokuset i treningene vil variere etter hvilken treningsperiode vi befinner oss i. Sammen med utøver jobber vi med utvikling av det helhetlige og har blant annet fokus på utvikling av fysisk form, skadeforebyggende trening, koordinasjonstrening og treningsforståelse så vel som utvikling av idrettsspesifikk teknikkutvikling.
I det daglige vil vi ha tilgang til Sportytude, Altitude, SNØ, Kjenn Turnhall, Wyller og Tryvann samt Big Air bagen som kommer opp i Marikollen våren 2021. De fleste av treningsarenaene vi bruker i det daglige ligger i kort avstand til skolen. Utover dette bruker vi også Heming trampolinehall og andre treningsarenaer både utendørs og innendørs i Oslo og Lørenskog i perioder hvor det er hensiktsmessig.

 

SAMLINGER OG KONKURRANSER

Selv om vi har mye bra treningsfasiliteter rundt skolen vår, planlegger vi også idrettsspesifikke treningssamlinger for freeski- & snowobard- utøverne. Samlingene våre finner sted både i innland og utland, og bestemmes ut ifra snøforhold og parktilbud. Samlingene vil finne sted i forkant av konkurransesesong. Destinasjon og dato kan variere fra år til år, men har som felles formål; å være en idrettsspesifikk treningssamling som tilrettelegger for god teknikkutvikling på individuelt nivå.

Vi planlegger også rene samlingsdager i Oslo/ Lørenskog som vil bli satt opp i perioden mellom skolestart og konkurransesesong. Her vil fokus være alt fra utvikling av fysisk form til lagbygging eller idrettsspesifikk trening.

Freeski og Snowboard vil følge hver sin konkurranseplan gjennom sesongen med oppfølging av trener samt at vil organiseres felles reise og overnatting. I hovedsak vil oppfølingen bestå av Norges Cup og Nasjonalt Mesterskap, men vi vurderer også andre aktuelle konkurranser i inn- og utland når det eventuelt er aktuelt.

 

KOSTNADER

For skoleår 21/22 vil treningstilbudet WANG Freeski & Snowboard koste 50 000 kr. Inkludert i prisen vil det være full oppfølging av trener i det daglige, på samlinger og under NC og NM. Det dekker treningsutgifter som leie av hall, medlemskap i Sportytude og SNØ gjennom hele året, og eventuelt andre aktivitetskostnader knyttet til den planlagt treningen. Samlingsdøgn utenfor konkurranseperiode er inkludert, samt felles transport til daglige treninger ved behov. Transport til planlagte treningssamlinger  er også inkludert gjennom skoleåret.

 

INFORMASJONSMØTE, ÅPEN DAG OG INNTAKSSAMLING:

Vi holder informasjonsmøte onsdag 13. januar om vårt treningstilbud og skoletilbud for freeski og snowboard. Mer informasjon om dette kommer på våre hjemmesider og sosiale media.

For utøvere som ønsker å besøke oss eller se hvordan treningsopplegget vårt fungerer innenifra oppfordrer vi til å ta kontakt med sportssjef for å gjøre en individuell avtale, etter som vi i år ikke har de samme mulighetene til å invitere utøvere til åpen dag grunnet Covid- 19 og smittevern.

Inntaksdager blir 8. og 9. mars.

BLI MED PÅ VÅRT FREESKI- OG SNOWBOARD-TEAM

Vi ser alltid etter de beste utøverne

VÅRE TRENERE

ROMERIKE Tysseland_Anne-Jorunn

Anne Jorunn Tysseland

SPORTSSJEF FREESKI OG SNOWBOARD

Tlf: 454 33 001
E-post: annejorunn.tysseland@wang.no

Snowboard (2)

Joachim Eltvik

TRENER SNOWBOARD

Tlf: 934 22 922
E-post: joachimkeltvik@gmail.com

Eirik Z Slora

Eirik Slora

TRENER FREESKI

Tlf: 917 00 428
E-post: ezahl_slora@hotmail.com