SØKE PÅ WANG!

Søknadsfristen er 1. mars for alle nye elever.

Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn. Intern søknadsfrist er 1. februar til Vg2 og Vg3.

HER SØKER DU WANG TOPPIDRETT HAMAR

OPPTAK:

Skolens opptakskommitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. I noen idretter avholdes opptaksprøver. Søkerne vil få beskjed om dette individuelt.

Idrett Idrettskvoter Keeperkvote

(er inkludert i idrettskvotetallet)

Apparatturn 2
Fotball, jenter 7 1
Fotball, gutter 13 1
Håndball, jenter 8 1
Håndball, gutter 9 2
Ishockey 14 2
Langrenn 8
Skøyter 6
Svømming 5

 

ØKONOMI:

Skolepenger for 2021/2022 er totalt kr 23 000,- per skoleår. Skolepenger for 2022/2023 blir avklart høsten 2021. Første avdrag skolepenger er kr. 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer).
Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart.
Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:
TOPPIDRETT

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Stavanger
Rektor Steens Plass 1
4010 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG // STUDIESPESIALISERENDE

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Mølleparken 4
0459, Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Sandefjord
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungsandefjord@wang.no

WANG Ung Sandnes
Asheimveien 45
4318 Sandnes
Tlf: 51 84 07 00

ungsandnes@wang.no
Kart

WANG Ung Stavanger
Ytre Eiganesvei 21
4025  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no
Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart