"Her på WANG Toppidrett jobber vi knallhardt hver eneste dag for å bringe våre utøvere i posisjon for å lykkes. Dette gjøres med kompetanse og energi gjennom en god dialog med utøveren selv og miljøet rundt."

havard-r-f-johansen

HÅVARD JOHANSEN
TOPPIDRETTSJEF SENTRALT

HVA ER ET TOPPIDRETTSGYMNAS?

WANG Toppidrett et treningsmiljø med langsiktig fokus

Alle WANG Toppidretts skoler er godkjente som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen/NIF etter gjeldende kvalitetskriterier. Som et resultat av samarbeidet med Olympiatoppen gjennom mange år, har WANG Toppidrett bygget sin idrettsfilosofi på den norske modellen for toppidrett. Den setter utøveren i sentrum og innebærer systematisk arbeid med hensyn til mål, læring, trening og prestasjoner. Vi søker å skape en kultur som forbereder elevene for en senere toppidrettskarriere der utøveren tar ansvar for egen utvikling, og der utøverens viktigste medspillere innlemmes i arbeidet.

I Olympiatoppens skriv «Krav om kvalitet» heter det: «Norsk idrett har som et av sine mål å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning.» Olympiatoppen har definert toppidrett for unge utøvere ”som morgendagens utøvere, dvs. de som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.” I vår toppidrettsplan beskriver vi hvordan vi legger til rette for utvikling av morgendagens utøvere gjennom både skole og trening.

WANGToppidrett1
Midtlinjebilder2
Midtlinjebilder4
Midtlinjebilder3

"For den unge utøver handler reisen mot toppen om tålmodighet og hardt målrettet arbeid over tid. Dette gjøres med kompetanse og energi gjennom en god dialog med utøveren - basert på WANGs Toppidretsplan"

TOPPIDRETTSPRODUKTET

Treningen er lagt opp i henhold til de kvalitetskriterier som er definert av Olympiatoppen, samt de utviklings- trapper som foreligger i de ulike idretter. Målet er kontinuerlig å følge med på og videreutvikle ”beste praksis” i trenings- arbeidet slik den foreligger i den enkelte idrett med tanke på treningsinnhold, kunnskap, holdninger og verdier. Gjennom dette ønsker vi å videreutvikle en sunn toppidrettskultur. Gjennnom kvalitetsmessig god trening jobber vi for at våre elever skal kvalifisere seg til de norske landslagene og konkurrerepå et høyt internasjonalt nivå i sin idrett. Vi er, og skal være, en leverandør av utøvere til Olympiatoppen og toppidretten for øvrig i samarbeid med klubber og forbund.

 

VÅRE TRENERE

Som elev på WANG Toppidrett får du tilgang på Norges fremste ekspertise innen din idrett. Denne kunnskapen, i kombinasjon med trenernes entusiasme i trenergjerningen, gir et fantastisk utgangspunkt for våre unge, motiverte utøvere.
For å kvalitetssikre treningshverdagen og elevenes utvikling legger vi til rette for en stor trenertetthet på hver eneste trening. På WANG Toppidrett har vi maks. 6-10 utøvere pr. trener.

 

TOPPIDRETTEN I NORGE

Norske myndigheter understreker toppidretten som kulturfenomen. Det arbeides for å legge til rette for kombi- nasjonen utdanning og toppidrett for utøvere som har interesse og forut- setninger for en toppidrettskarriere. Et uttalt mål for norsk idrett er utvikling av det hele menneske. WANG Toppidrett har en sentral rolle i dette bildet.