OPPSLAGSTAVLA FOR HAMAR

Her finner du det meste av WANG Toppidretts skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpen dag

Det blir åpen dag 26. november og digital åpen dag i uke 40. Mer info kommer

Oppdatert 07.09.2021

Søknadskjema
2022-2023

Kommer senere


Oppdatert 07.09.2021

Inntaksreglement

Inntaksreglement for

WANG Toppidrett Hamar

 

Oppdatert 06.01.2021

Skolerute
2021-2022

 Prøveplan
2021-2022

Oppdatert 07.09.2021

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver.

Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement. Veiledning til ordensreglementet finner du her.

Selve ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Utstyrsstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd. Les mer om utstyrsstipend her:

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. 

Skolekatalogen for skoleåret 2020-2021

 

Foreldremøter 2020-2021

Her finner du en oversikt over foreldremøtene for  WANG Toppidrett Hamar

Oppdatert 25.11.2020

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er kun åpen for avtaler avklart på forhånd via sms.

Oppdatert 04.09.2020

GENERELT

Viktige lovlinker


Her finner du lovene og regelverket som regulerer WANG Toppidrett Hamar sin drift:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.