OPPSLAGSTAVLA FOR HAMAR

Her finner du det meste av WANG Toppidretts skoleinformasjon.

AKTUELT

Handlingsplan COVID-19/ koronavirus

 

Oppdatert dokument mars 2020

Skolekatalogen for skoleåret 2020-2021

 

Skolerute
2019-2020 og 2020-2021

Inntaksreglement

Inntaksreglement for

WANG Hamar

Prøveplan
2019-2020

 oppdatert 05.02.2020

 

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver.

Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement. Veiledning til ordensreglementet finner du her.

Selve ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Utstyrsstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd. Les mer om utstyrsstipend her:

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. 

Helsesykepleier

Nå er helsesykepleier på plass på Wang Toppidrett.

Hun har kontor i 4.etg.

Foreldremøter 2019-2020

Her finner du en oversikt over foreldremøtene for  WANG Toppidrett Hamar

oppdatert 03.10.2019

Foreldremøte VG1

Presentasjon fra foreldremøte VG1, 16. august

Foreldremøte VG2

Presentasjon fra foreldremøte VG2, 3. september

Foreldremøte VG3

Presentasjon fra foreldremøte VG3, 29. oktober

GENERELT

Viktige lovlinker


Her finner du lovene og regelverket som regulerer WANG Toppidrett Hamar sin drift:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.