OPPSLAGSTAVLA FOR HAMAR

Her finner du det meste av WANG Toppidretts skoleinformasjon.

AKTUELT

Handlingsplan COVID-19/ koronavirus

 

Oppdatert dokument mars 2020

Foreldremøter 2020-2021

Her finner du en oversikt over foreldremøtene for  WANG Toppidrett Hamar

oppdatert 24.06.2020

Skolerute
2020-2021

Prøveplan
2020-2021

 oppdatert 24.06.2020

 

Åpen dag

Vi har åpen dag på senhøsten hvert år. For mer informasjon kontakt sportssjefen i din idrett.

Inntaksreglement

Inntaksreglement for

WANG Hamar

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver.

Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement. Veiledning til ordensreglementet finner du her.

Selve ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Utstyrsstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd. Les mer om utstyrsstipend her:

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. 

Skolekatalogen for skoleåret 2020-2021

 

Helsesykepleier

På grunn av koronaviruset har ikke helsesykepleier en fast dag på WANG Hamar.

Hun kan kontaktes på telefon og e-post.

Oppdatert 18.05.2020

Helsestasjon for ungdom

Oppdatert 29.04.2020

GENERELT

Viktige lovlinker


Her finner du lovene og regelverket som regulerer WANG Toppidrett Hamar sin drift:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.