OPPSLAGSTAVLA FOR HAMAR

Her finner du det meste av WANG Toppidretts skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpen dag!

WANG Toppidrett Hamar inviterer til Åpen dag
torsdag 1. november 2018

 

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement. Veiledning til ordensreglementet finner du her.

Selve ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Skolerute
2018-2019

Fronter og skolearena

Elevene bruker Fronter og Skolearena når de er på treningssamling og holde oversikt over fravær og karakterer.

Vi oppfordrer foresatte til å benytte Fronter og Skolearena for å følge opp best mulig.

Foreldremøter 2018-2019

Her finner du en oversikt over foreldremøtene for  WANG Toppidrett Hamar

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver.

Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Prøveplan
Våren 2019

Her finner du prøveplanen for våren 2019 for WANG Toppidrett Hamar

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. 

Helsestasjonen

Wang Hamar samarbeider med Helsestasjonen for ungdom.

Rådgiver, Monica Glimsdal, kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med helsesøster.

GENERELT

Viktige lovlinker


Her finner du lovene og regelverket som regulerer WANG Toppidrett Hamar sin drift:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.