OPPSLAGSTAVLA FOR OSLO

Her finner du det meste av WANG Toppidrett og Studiespesialiserendes skoleinformasjon.

AKTUELT

Første skoleuke!

Her finner du informasjon om hva som skjer i uke 33:
VG1
VG2/VG3

For mer informasjon trykk på trinnet det gjelder.

SKOLESKYSS

Info vedrørende skoleskyss for beboere i Viken finner du her. Merk at det er ulike ordninger for de tidligere fylkene.

Info vedrørende skoleskyss for beboere i Oslo finner du her

 Dersom du er bosatt i andre fylker, sjekk deres hjemmesider, evt. kontakt kontoret.

Boklisten.no

Skolebøker er gratis i videregående skole og bestilles på boklisten.no. Mer info her. Bøker deles ut klassevis tirsdag 18. august (ekstra utdeling 25. august og 31. august). Tidsplan for utdeling her.
For bestilling av bøker og bokliste gå til boklisten.no.

COVID-19/koronavirus

Skolene har nå åpnet for undervisning igjen.
Handlingsplan og sjekkliste for smittevern finner du  her.

Veileder om smittevern fra utdanningsdirektoratet finner du her.

Temaside gjeldene Covid-19 fra fhi finner du her.

OBS! Viktig beskjed til dere som har tatt privatisteksamen våren 2020
Dere er nødt til å komme innom kontoret (til enten Gro eller Tommy) senest 2. juli, slik at dere får «bestilt» og laget nytt vitnemål.

 

Informasjon om standpunkt

Her finner du viktig informasjon vedrørende standpunkt, fravær, orden/oppførsel med frister for klaging etc.

Vg1/Vg2

Vg3

Sommeraktiviteter med ungdomstjenesten i Frogner bydel

ungdomstjenesten i Frogner bydel arrangerer en rekke sommeraktiviteter.
Se oversikt her.
Sommeraktiviteter for jenter, se her.

Klage på standpunkt

Utdanningsdirektoratet har informasjon om hvordan man går frem hvordan for å klage på standpunkt.

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

Forskrift og veiledning for orden og oppførsel

Forskrift og veiledning for orden og oppførsel finner du her:

Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. 

Fraværsregler 

Fra skoleåret 2016-2017 er det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.
Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Skjema for idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

GENERELT

NULLMOBBING.NO

På det nye nettstedet finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk.

Elever med dysleksi kan søke om fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk.

Trening, teori og opplæring

Oversikt over tirsdagtrening skoleåret 2016/17:

Nytt vitnemål/
kompetansebevis

Trenger du nytt vitnemål eller kompetansbevis, oversettelse til engelsk e.l. les hva du må gjøre her.

Særskilt tilrettelegging

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Les mer her.

Studieveildning

Studieveileder ved WANG Oslo, Gro Maastad hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG.

Helsebror

Helsebror ved WANG Oslo, Anders Jungersen Andresen er tilgjengelig mandag, tirsdag, torsdag og fredag til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket. Han kan også kontaktes på mobil 940 12 757 eller på e-post.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her:

Skadetilfelle i skolesammenheng

skader du deg i skolesammenheng? Her finner du fremgangsmåte ved skadetilfelle - etter akutt behandling av skaden.

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

PC-ordning 

ved WANG Oslo får alle elever på vg1 og nye elever på vg2/3 utlevert egen PC ved skolestart. PC'en skal benyttes til skolearbeidet og ved prøver, tentamener og eksamener. På servicekontoret gis det hjelp dersom man får problemer med PC'en.

Printersystem på WANG

Det finnes printere i alle etasjer på skolen. Ved bruk av printerkort kan man trådløst benytte disse. Printerkort fås på servicekontoret for PC.

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Toppidrett Oslo finner du her. Kvoter for inntak finner du her.

Personvern på WANG
(GDPR)

Her finner du personvernerklæring for WANG.

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.

Regler ved eksamen

Her er oversikt over hvilke regler som gjelder ved skriftlig eksamen. Oversikten oppdateres.

Du kan også lese om eksamen hos utdanningsdirektoratet.

Klage på eksamen eller standpunkt

Utdanningsdirektoratet har informasjon om hvordan man går frem hvordan for å klage på standpunkt og/eller eksamen.

Viktige lovlinker

Viktige lover som regulerer WANG Oslo sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften