OPPSLAGSTAVLA FOR OSLO

Her finner du det meste av WANG Toppidrett og Studiespesialiserendes skoleinformasjon.

AKTUELT

Oppstart 2019/2020

Her finner du datoer og tider for oppstart av skoleåret 2019/2020

 

SOMMERTID

Det er sommertid på kontoret med åpningstid fra 09.00 til 14.00

torsdag 25., fredag 26. og mandag 29. juli er det stengt.

 

 

Klage på vurdering, Vg3

Informasjon til elever og foresatte om klage på vurdering finner du her.
Mer informasjon om klage på standpunkt og eksamen for Vg3 finner du her.

Klageskjema for standpunkt finner du her.

 

 

Klage på vurdering, Vg1 og Vg2

Informasjon til elever og foresatte om klage på vurdering finner du her.
Mer informasjon om klage på standpunkt og eksamen for vg1 og vg2 finner du her.

Klageskjema for standpunkt finner du her.

 

 

Innlevering av utlånsbøker

Det er innlevering av bøker onsdag 19. juni. Du kan få noen til å levere for deg om du ikke er her selv. Bøker kan IKKE leveres på kontoret. 
Bøker leveres klassevis, tidspunkt og mer informasjon finner du her:

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

Forskrift og veiledning for orden og oppførsel

Forskrift og veiledning for orden og oppførsel finner du her:

Nye fraværsregler 

Fra skoleåret 2016-2017 er det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.
Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. 

Skjema for idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

GENERELT

NULLMOBBING.NO

På det nye nettstedet finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk.

Elever med dysleksi kan søke om fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk.

Trening, teori og opplæring

Oversikt over tirsdagtrening skoleåret 2016/17:

Nytt vitnemål/
kompetansebevis

Trenger du nytt vitnemål eller kompetansbevis, oversettelse til engelsk e.l. les hva du må gjøre her.

Særskilt tilrettelegging

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Les mer her.

Studieveildning

Studieveileder ved WANG Oslo, Gro Maastad hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG.

Helsesøster

Helsesøster ved WANG Oslo, Ida Henningsen Røhrt er tilgjengelig mandag, onsdag og torsdag til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket. Hun kan også kontaktes på mobil 913 97 796 eller på e-post.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her:

Skadetilfelle i skolesammenheng

skader du deg i skolesammenheng? Her finner du fremgangsmåte ved skadetilfelle - etter akutt behandling av skaden.

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

PC-ordning 

ved WANG Oslo får alle elever på vg1 og nye elever på vg2/3 utlevert egen PC ved skolestart. PC'en skal benyttes til skolearbeidet og ved prøver, tentamener og eksamener. På servicekontoret gis det hjelp dersom man får problemer med PC'en.

Printersystem på WANG

Det finnes printere i alle etasjer på skolen. Ved bruk av printerkort kan man trådløst benytte disse. Printerkort fås på servicekontoret for PC.

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Toppidrett Oslo finner du her. Kvoter for inntak finner du her.

Personvern på WANG
(GDPR)

Her finner du personvernerklæring for WANG.

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.

Regler ved eksamen

Her er oversikt over hvilke regler som gjelder ved skriftlig eksamen. Oversikten oppdateres.

Du kan også lese om eksamen hos utdanningsdirektoratet.

Klage på eksamen eller standpunkt

Utdanningsdirektoratet har informasjon om hvordan man går frem hvordan for å klage på standpunkt og/eller eksamen.

Viktige lovlinker

Viktige lover som regulerer WANG Oslo sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften