OPPSLAGSTAVLA FOR STAVANGER

Her finner du det meste av WANG Toppidrett Stavanger sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpent hus

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse vårt stedlige "Åpent hus" som skulle vært avholdt torsdag 4. februar grunnet nåværende situasjon.
Vi ønsker derfor å invitere deg til en digital Åpen dag tirsdag 9. februar kl 18.00. Se vår Facebook side for påmelding.

Skolerute 2020/21

Skolerute for WANG Toppidrett Stavanger finner du her:

Kvoter Vg1 2020-2021

Det gjennomføres i disse dager opptak til Vg1 ved WANG Toppidrett Stavanger. I den forbindelse finner du kvotene for inntak til Vg1 hos oss her.

Koronaviruset

Skolen følger anbefalinger fra Rogaland Fylkeskommune og helsemyndighetene når det gjelder håndtering og forebygging av smittefare. Følg lenkene:

Brosjyre 2020/2021

WANG Toppidrett Stavanger-brosjyren for skoleåret 2020/2021 kan du laste ned her.

PC-ordning

Alle elever på Vg1 og nye elever på Vg2/3 ved WANG Toppidrett Stavanger får utdelt egen PC ved skolestart. PC'en skal brukes i skolearbeidet og ved tentamen og eksamen.

Idrettsfravær

Alle elever ved WANG Toppidrett kan søke om idrettsfravær for aktiviteter relatert til den idretten de bedriver. Skjema for idrettsfravær finner du her:

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.
Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement.

Nulltoleranse mot mobbing lovfestes

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. www.nullmobing.no

Informasjon og skolereglement

Her finner du skolereglement for 2017/2018

Viktige lover

Her finner du linker til lover som angår deg som elev og skoledrift

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

GENERELT

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Toppidrett Stavanger finner du i sin helhet her. Du kan også søke direkte inntak til Vg2 og Vg3.

Branninstruks og rømningsplan

Branninstruks for WANG Toppidrett Stavanger finner du her

Klage på eksamen eller standpunkt

 

Helsesøster

Helsesøster, Beate Haddeland, er tilgjengelig hver mandag mellom kl. 10.00- 12.30 grupperommet vis-a-vis lærerværelse. Hun kan også kontaktes på mobil/SMS 918 31 156 eller e-post

 

Her finner du eksamensplanen

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk.

Elever med dysleksi kan søke om fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk.