OPPSLAGSTAVLA FOR STAVANGER

Her finner du det meste av WANG Toppidrett Stavanger sin skoleinformasjon.

AKTUELT

COVID-19

Handlingsplan og sjekkliste for for WANG Toppidrett Stavangers smittevern finner du  her.

Veileder om smittevern fra Utdanningsdirektoratet finner du her.

Temaside gjeldene Covid-19 fra FHI finner du her.

Skolerute 2021-2022

Skolerute for WANG Toppidrett Stavanger finner du her:

Kvoter Vg1 2021-2022

Det gjennomføres i disse dager opptak til Vg1 ved WANG Toppidrett Stavanger. I den forbindelse finner du kvotene for inntak til Vg1 hos oss her.

Koronaviruset

Skolen følger anbefalinger fra Rogaland Fylkeskommune og helsemyndighetene når det gjelder håndtering og forebygging av smittefare. Følg lenkene:

Brosjyre 2021/2022

WANG Toppidrett Stavanger-brosjyren for skoleåret 2021/2022 kan du laste ned her.

PC-ordning

Alle elever på Vg1 og nye elever på Vg2/3 ved WANG Toppidrett Stavanger får utdelt egen PC ved skolestart. PC'en skal brukes i skolearbeidet og ved tentamen og eksamen.

Idrettsfravær

Alle elever ved WANG Toppidrett kan søke om idrettsfravær for aktiviteter relatert til den idretten de bedriver. Skjema for idrettsfravær finner du her:

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.
Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement.

Nulltoleranse mot mobbing lovfestes

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. www.nullmobing.no

Informasjon og skolereglement

Her finner du skolereglement for 2017/2018

Viktige lover

Her finner du linker til lover som angår deg som elev og skoledrift

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

GENERELT

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Toppidrett Stavanger finner du i sin helhet her. Du kan også søke direkte inntak til Vg2 og Vg3.

Branninstruks og rømningsplan

Branninstruks for WANG Toppidrett Stavanger finner du her

Klage på eksamen eller standpunkt

 

Helsesøster

Helsesøster, Beate Haddeland, er tilgjengelig hver mandag mellom kl. 10.00- 12.30 grupperommet vis-a-vis lærerværelse. Hun kan også kontaktes på mobil/SMS 918 31 156 eller e-post

 

Her finner du eksamensplanen

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk.

Elever med dysleksi kan søke om fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk.