OPPSLAGSTAVLA FOR UNG TØNSBERG

Her finner du det meste av WANG Ung Tønsberg sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Handlingsplan for WANG Covid-19

Det er viktig at elever og foresatte setter seg inn i handlingsplanen for WANG Tønsberg vedrørende Covid-19.

Handlingsplan hjemmeundervisning

Handlingsplan ved eventuell hjemmeundervisning.

Informasjon om smittevern

Vi oppfordrer alle elever om å være ekstra nøye med hygiene i disse tider. Skolen følger retningslinjer fra kommuneoverlegen og vil informere foresatte ved behov.

https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/

Skolerute 2020/2021

WANG Ung Tønsberg følger samme skolerute som Tønsberg Kommune. Her finner du informasjon om skolestart, ferier, fridager og skoleavslutning.

WANG ung brosjyre

WANG Ung brosjyren for skoleåret 2020/2021 kan du laste ned her.

Kontortider

WANG Ung Tønsberg har kontortider mandag til fredag fra 08.00 til 15.30

Søknadsskjema

Søknadsskjema for skoleåret 2020/2021 kan hentes her:

Utstyrsavtaler

WANG har forhandlet frem avtaler for elever og foresatte med NIKE, SWIX og Polar.

Busstider

For informasjon om busstider, se www.vkt.no

FAU

FAU-leder: Silje Klemmetsby
tlf. 91644200
silje.klemmetsby@hotmail.com

Viktige lovlinker


Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Elevundersøkelsen

På WANG Tønsberg gjennomføres elevundersøkelsen i uke 47. Se lenker for informasjon til:

Informasjon til elever
Informasjon til foresatte

GENERELT

Ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement.

Søknad om undervisningsfri

WANG Ung anbefaler foreldre å vise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen og følge skoleruta. Dersom det er behov finner du søknadsskjema klikk her:

Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Tønsberg heter Eveline Skarbøvik Borchgrevink. Eveline kan treffes på telefon 40917496 eller epost eveline.skarbovik.
borchgrevink@tonsberg.
kommune.no
.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg
finner du i sin helhet her:

Inntaksreglement

Inntaksreglement WANG Tønsberg

Informasjon til foresatte

WANG Ung Tønsberg bruker VISMA Flyt som skoleadministrativt system.

For alle vurderingssituasjoner bruker vi Skooler. Foresatte kan logge seg på her  Husk å registrere dere som nye brukere med personnummer.

 

PC - ordning

Alle elever på WANG får utdelt egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser. Kontrakten for PC-utlån finnes her:

Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".