OPPSLAGSTAVLA FOR UNG TØNSBERG

Her finner du det meste av WANG Ung Tønsberg sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Skolerute 2019/2020

WANG Ung Tønsberg følger samme skolerute som Tønsberg Kommune. Her finner du informasjon om skolestart, ferier, fridager og skoleavslutning.

WANG ung brosjyre

WANG Ung brosjyren for skoleåret 2019/2020 kan du laste ned her.

Kontortider

WANG Ung Tønsberg har kontortider mandag til fredag fra 08.00 til 15.30

Søknadsskjema

Søknadsskjema for skoleåret 2019/2020 kan hentes her:

Utstyrsavtaler

WANG har forhandlet frem avtaler for elever og foresatte med NIKE, SWIX og Polar.

Busstider

For informasjon om busstider, se www.vkt.no

FAU

Kontaktperson for FAU ved WANG Ung Tønsberg er:

Silje Klemmetsby (leder)
91644200
silje.klemmetsby@hotmail.com

Skoleball

Informasjon om skoleball finner dere her.

Viktige lovlinker


Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

GENERELT

Ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement.

Søknad om undervisningsfri

WANG Ung anbefaler foreldre å vise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen og følge skoleruta. Dersom det er behov finner du søknadsskjema klikk her:

Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Tønsberg heter Eveline Skarbøvik Borchgrevink. Eveline kan treffes på telefon 40917496 eller epost eveline.skarbovik.
borchgrevink@tonsberg.
kommune.no
.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg
finner du i sin helhet her:

Inntaksreglement

Inntaksreglement WANG Tønsberg

Informasjon til foresatte

WANG Ung Tønsberg bruker VISMA Flyt som skoleadministrativt system.

For alle vurderingssituasjoner bruker vi Skooler. Foresatte kan logge seg på her  Husk å registrere dere som nye brukere med personnummer.

 

PC - ordning

Alle elever på WANG får utdelt egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser. Kontrakten for PC-utlån finnes her:

Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".