OPPSLAGSTAVLA FOR OSLO

Her finner du det meste av WANG Toppidrett og Studiespesialiserendes skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpningstider sommer 2021

Kontoret har følgende åpningstider i sommer:

mandag til torsdag 09.00 til 14.00
fredag 09.00 til 13.00

i uke 29 og 30 holder kontoret helt stengt.

Oppstartsdatoer skoleåret 2021/2022

her finner du oversikt over oppstartsdatoer i august.

Informasjon standpunkt

Her finner du informasjon om standpunkt, kompetansebevis og vitnemål, samt frister for klage på karakterer, fravær og orden/oppførsel.

VG1/VG2
VG3
klageskjema standpunkt

INNLEVERING AV SKOLEBØKER

Her finner du oversikt over dager og tidspunkt for innlevering av skolebøker. Dersom du ikke kan levere bøker den dag/tid som er satt opp kan du få noen i klassen til å levere for deg. Andre alternativer til innlevering finner du på www.boklisten.no

COVID-19/koronavirus

Handlingsplan og sjekkliste for smittevern finner du  her.

Veileder om smittevern fra utdanningsdirektoratet finner du her.

Temaside gjeldene Covid-19 fra fhi finner du her.

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.
Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

Forskrift og veiledning for orden og oppførsel

Forskrift og veiledning for orden og oppførsel finner du her:

Fraværsregler

Fra skoleåret 2016-2017 er det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær

Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. 

GENERELT

NULLMOBBING.NO

På det nye nettstedet finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Elevombudet

Har du spørsmål om rettighetene dine? Elevombudet skal passe på elevers og lærlingers rettigheter.

Fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk.

Elever med dysleksi kan søke om fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk.

Særskilt tilrettelegging

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Les mer her.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her:

Nytt vitnemål/
kompetansebevis

Trenger du nytt vitnemål eller kompetansbevis, oversettelse til engelsk e.l. les hva du må gjøre her.

Studieveildning

Studieveileder ved WANG Oslo, Gro Maastad hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG.

Helsebror

Helsebror ved WANG Oslo, Anders Jungersen Andresen er tilgjengelig mandag, tirsdag, torsdag og fredag til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket. Han kan også kontaktes på mobil 940 12 757 eller på e-post.

Skadetilfelle i skolesammenheng

skader du deg i skolesammenheng? Her finner du fremgangsmåte ved skadetilfelle - etter akutt behandling av skaden.

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

PC-ordning 

ved WANG Oslo får alle elever på vg1 og nye elever på vg2/3 utlevert egen PC ved skolestart. PC'en skal benyttes til skolearbeidet og ved prøver, tentamener og eksamener. På servicekontoret gis det hjelp dersom man får problemer med PC'en.

Printersystem på WANG

System for utskrift av dokumenter er for tiden under utvikling. Dersom du trenger hjelp til å skriver ut noe kan du komme innom kontoret. 

Personvern på WANG videregående/WANG Toppidrett i Oslo
(GDPR)

 

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Studiespesialiserende Oslo finner du i sin helhet her:

Regler ved eksamen

Her er oversikt over hvilke regler som gjelder ved skriftlig eksamen. Oversikten oppdateres.

Du kan også lese om eksamen hos utdanningsdirektoratet.

Klage på eksamen eller standpunkt

Utdanningsdirektoratet har informasjon om hvordan man går frem hvordan for å klage på standpunkt og/eller eksamen.

Viktige lovlinker

Viktige lover som regulerer WANG Oslo sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften