OPPSLAGSTAVLA FOR FREDRIKSTAD

Her finner du det meste av WANG Toppidrett sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Informasjons-
brosjyre

Her finner du informasjonsbrosjyren delt ut til elevene 2019/2020

 

Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. For mer informasjon:

PC-ordning

Alle elever på Vg1 og nye elever på Vg2/3 ved WANG Toppidrett Fredrikstad får utdelt egen PC ved skolestart. PC'en skal brukes i skolearbeidet og ved tentamen og eksamen.

Idrettsfravær

Alle elever ved WANG Toppidrett kan søke om idrettsfravær for aktiviteter relatert til den idretten de bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten. Skjema for idrettsfravær finner du her:

Bokskap

Hver elev ved skolen kan disponere ett bokskap i skolens lokaler. Elevene er selv ansvarlig for å holde skapet låst og tømme skapet helt før sommerferien.

Leksehjelp

WANG Toppidrett Fredrikstad tilbyr leksehjelp til sine elever opptil 3 ganger pr. uke. Faglærere blir igjen en skoletime etter ordinær skoletid (15.00-15.45).

Foreldremøter 2018/2019

Her finner du oversikt over datoer for foreldremøter skoleåret 2018/2019:

Skolerute 2019/2020

Her finner du skoleruten for skoleåret 2019/2020:

Prøveplaner 2018/2019

Her finner du skoleårets prøveplaner - våren 2019:

Vg1

Vg2

Vg3

GENERELT

NULLMOBBING.NO

På det nye nettstedet finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Ordensreglement

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement. Ordensreglement og veiledning til ordensreglementet finner du her:

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for WANG Toppidrett Fredrikstad finner du i sin helhet her. Du kan også søke direkte inntak til Vg2 og Vg3.

Studieveiledning

Studieveileder er tilgjengelig hver torsdag. Hos studieveileder kan du få hjelp til å orientere deg om studier og yrkesvalg etter endt videregående utdanning ved WANG.

Helsesøster

Elever kan gjennom skolen ta kontakt med ungdommens helsestasjon i Fredrikstad. Disse har taushetsplikt. Åpningstider er mandag og onsdag kl. 14.30 til 16.30. Mer informasjon finner du her:

Regler ved eksamen

Her er oversikt over hvilke regler som gjelder ved skriftlig eksamen. Oversikten oppdateres.

Du kan også lese om eksamen hos utdanningsdirektoratet.

Klage på vurdering

Her finner du all informasjon om hvordan du går frem for å klage på vurdering:

Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. 

Branninstruks

Branninstruks for WANG Toppidrett Fredrikstad finner du i sin helhet her:

Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Toppidrett Fredrikstad sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsetilbud hos Olympiatoppen

Elever på WANG Toppidrett har tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabattert pris og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling.