OPPSLAGSTAVLA FOR TØNSBERG

Her finner du det meste av WANG Toppidrett sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Informasjon til elever og foresatte 2021/2022

Her finner du skolens ordensreglement og informasjon.

Skolerute 2021/2022

Skolerute for WANG Toppidrett Tønsberg finner du her:

Handlingsplan - covid-19.

Det er viktig at alle elever og foresatte setter seg inn i skolens handlingsplan vedrørende covid-19. Skolen er nå er rød sone.

Handlingsplan ved hjemmeundervisning.

Ved eventuell hjemmeundervisning gjelder følgende handlingsplan.

Søknadsskjema

Søknadfrist ved WANG Toppidrett Tønsberg er 1. mars for eksterne søkere og 1. februar for interne søkere. Det må søkes til hvert skoleår.

Informasjon om smittevern

Vi oppfordrer alle elever om å være ekstra nøye med hygiene i disse tider. Skolen følger retningslinjer fra kommuneoverlegen og vil informere foresatte ved behov.

https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/

Utstyrstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd. Les mer om utstyrsstipend her:

Fraværsregler

Les mer om fraværsreglene i lenkene under.

Vurderingsplaner

Se vurderingsplaner for alle trinn.

Årshjul

Se årshjul for alle trinn.

Vaksine

Ønsker du vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse?
Ta kontakt med helsesykepleier Eveline på telefon: 409 17 496 for å bestille time til vaksinering.
Vaksinen heter Nimenrix og koster 330,- Betales med Vipps.

Foreldremøter

VG1 - Tirsdag 17.august kl.18:00 (oppstartsmøte)
VG1 - Tirsdag 28.september kl.18:00
VG2 og VG3: Tirsdag 19.oktober kl.18:00

GENERELT

Ordensreglement

Alle elever plikter til å gjøre seg kjent med skolens reglement. Dette deles ut i begynnelsen av hvert skoleår, men du kan også finner det her:

Inntaksreglement

Inntaksreglement for WANG Tønsberg.

Klage på vurdering

Her finner du skjema for klage på standpunktkarakter.
Du kan også lese mer hos utdanningsdirektoratet.

Helsetilbud på Olympiatoppen

Som elev på WANG Toppidrett har du tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabatterte priser og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling av time.

Studieveiledning

Studieveileder ved WANG Toppidrett Tønsberg, Carin Samnøy, hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG.

Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Tønsberg heter Eveline Skarbøvik Borchgrevink. Eveline kan treffes på telefon 40917496 eller epost eveline.skarbovik.
borchgrevink@tonsberg.
kommune.no
.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg
finner du i sin helhet her:

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Bokskap

Hver elev ved skolen kan disponere et bokskap i skolens lokaler. Lapper til navnmerking deles ut av skolen for hvert skoleår. Eleven er selv ansvarlig for å holde skapet låst og for å tømme det helt før sommerferien.

PC - ordning

Ved WANG får alle elever som begynner på vg1 og nye elever på vg2/3 egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser.

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. 

VKT

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler. Les mer på https://www.vkt.no/minskyss/

Leksehjelp

WANG Toppidrett Tønsberg tilbyr leksehjelp opptil 3 ganger pr. uke med faglærere. Leksehjelp foregår etter ordinær skoletid (14.45-15.30). Avtale må gjøres senest fredag uken før.

Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Avtaler

Elever og foresatte ved WANG Tønsberg kan benytte seg av våre utstyrsavtaler med NIKE, SWIX og Polar.