OPPSLAGSTAVLA FOR TØNSBERG

Her finner du det meste av WANG Toppidrett sin skoleinformasjon.

AKTUELT

Handlingsplan - covid-19.

Det er viktig at alle elever og foresatte setter seg inn i skolens handlingsplan vedrørende covid-19 (oppdatert 11.sept. 2020)

Handlingsplan ved hjemmeundervisning.

Ved eventuell hjemmeundervisning gjelder følgende handlingsplan.

Skolerute 2020/2021

WANG Toppidrett Tønsberg følger samme skolerute som Tønsberg kommune. Skoleruten finner du her:

Søknadsskjema

Søknadfrist ved WANG Toppidrett Tønsberg er 1. mars for eksterne søkere og 1. februar for interne søkere. Det må søkes til hvert skoleår. Søknad sendes i lukket konvolutt til PB. 84, 3109 Tønsberg.

Brosjyre for skoleåret 2020/2021

Her kan du lese vår brosjyre:

Informasjon om smittevern

Vi oppfordrer alle elever om å være ekstra nøye med hygiene i disse tider. Skolen følger retningslinjer fra kommuneoverlegen og vil informere foresatte ved behov.

https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/

Utstyrstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd. Les mer om utstyrsstipend her:

Ordensreglement

Alle elever plikter til å gjøre seg kjent med skolens reglement. Dette deles ut i begynnelsen av hvert skoleår, men du kan også finner det her:

Inntaksreglement

Inntaksreglement for WANG Tønsberg.

Fraværsregler

Les mer om fraværsreglene i lenkene under.

Vurderingsplaner

Se vurderingsplaner for alle trinn.

Aktivitetsplan

Se aktivitetsplanen for alle trinn.

Foreldremøte VG1

Vedlagt er presentasjonen fra første foreldremøte for VG1.

Vaksine

Ønsker du vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse?
Ta kontakt med helsesykepleier Eveline på telefon: 409 17 496 for å bestille time til vaksinering.
Vaksinen heter Nimenrix og koster 330,- Betales med Vipps.

Foreldremøte VG1

Vedlagt er presentasjon fra foreldremøte for VG1 tirsdag 29. september 2020. Opptak av foreldremøte er tilgjengelig i Teams på elevenes skole-pc.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. På WANG gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 42.

Foreldremøte VG2 og VG3

Torsdag 15.oktober var det foreldremøte for VG2 og VG3. Videoopptak av møtene er tilgjengelige i elevenes Teams. Presentasjonene er lagt ved her.

GENERELT

Klage på vurdering

Her finner du skjema for klage på standpunktkarakter.
Du kan også lese mer hos utdanningsdirektoratet.

Helsetilbud på Olympiatoppen

Som elev på WANG Toppidrett har du tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabatterte priser og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling av time.

Studieveiledning

Studieveileder ved WANG Toppidrett Tønsberg, Asgeir Fremstad, hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG.

Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Tønsberg heter Eveline Skarbøvik Borchgrevink. Eveline kan treffes på telefon 40917496 eller epost eveline.skarbovik.
borchgrevink@tonsberg.
kommune.no
.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg
finner du i sin helhet her:

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Bokskap

Hver elev ved skolen kan disponere et bokskap i skolens lokaler. Lapper til navnmerking deles ut av skolen for hvert skoleår. Eleven er selv ansvarlig for å holde skapet låst og for å tømme det helt før sommerferien.

PC - ordning

Ved WANG får alle elever som begynner på vg1 og nye elever på vg2/3 egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser.

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. 

VKT

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler. 

Leksehjelp

WANG Toppidrett Tønsberg tilbyr leksehjelp opptil 3 ganger pr. uke med faglærere. Leksehjelp foregår etter ordinær skoletid (14.45-15.30). Avtale må gjøres senest fredag uken før.

Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Avtaler

Elever og foresatte ved WANG Tønsberg kan benytte seg av våre utstyrsavtaler med NIKE, SWIX og Polar.