PRAKTISK INFORMASJON STAVANGER

STATSTØTTE

Skolen mottar offentlig tilskudd for  elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at  eleven kun betaler en mindre andel skolepenger.

Skolepenger for 2021/2022 er totalt kr: 24.000,- per skoleår.

Første avdrag av skolepenger er på kr: 2 000,-  og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette  er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene fordeles i 2 terminbeløp. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som har begynt er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar må betale hele summen.

Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, leksehjelp, lærebøker, treningstøy fra Nike.


LÅNEKASSEN

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

 

VITNEMÅL - KARATERUTSKRIFT

Skriftlig terminkarakter mottas rundt 15. januar, og vitnemål/ kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

 

EKSAMEN

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

 

SKOLEREGLEMENT

Skolens reglement må underskrives og følges av alle WANGs elever. Brudd kan føre til tap av skoleplass. Skole reglementet finner du her

 

Facebook-gruppe

Vi har en egen Facebook-gruppe. Den bruker vi til å holde deg informert gjennom søknadsprosessen. Meld deg inn i denne her.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Stavanger.
E-post: stavanger@wang.no
Tlf: 51 84 07 00