Lånekassen
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett på utstyrsstipend. Stipendet er ikke avhengig av hva foreldrene dine tjener.

Utstyrsstipendet skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til kladdebøker, kalkulator, skrivesaker etc. Husk at du må søke for å få stipendet!

Søknad om utstyrsstipend, behovsprøvd stipend eller lån fra lånekassen gjøres via nett, gå til www.lanekassen.no


Skole-PC og skolebøker
Elevene får PC fra skolen. Denne skal benyttes i undervisningen og til prøver/vurderingssituasjoner. Det kommer informasjon om utdeling av PC ved skolestart.

Skolebøker lånes gratis ut til alle elever. WANG benytter et eksternt firma for utlån av skolebøker som heter boklisten.no. Mer informasjon om dette og tidspunkt for utdeling av bøker finner du her


Visma InSchool

WANG Oslo bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID). For mer informasjon om hvordan man blir registrert som foresatt i VIS les her.

Som foresatt til elev under 18 år har man tilgang til følgende informasjon:

• Personalia

• Timeplan

• Klasser og grupper

• Kontaktopplysninger

• Læreplan

• Orden og atferd

• Fravær

• Historikk

Når eleven fyller 18 år vil det være opp til h*n å velge hva dere får tilgang til.

Informasjon fra skolen sendes fra Visma InSchool. Programmet er laget slik at vi kun kan sende dette per SMS, så følg med på telefonen. Noen liker ikke å lese nyhetsbrev og informasjon på telefonen, jeg vil da anbefale at man videresender denne til sin egen e-post slik at man får tilgang til den på PC eller nettbrett.

Visma har laget en liten introduksjonsvideo for foresatte, den kan dere ser her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte

Logg inn i nettleser her: Visma InSchool


Skoleskyss

Elever bosatt i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. info fra Oslo her.
Elever bosatt i Viken som går på skole i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. Info fra Viken her.

Ved behov for midlertidig transport grunnet skade dekker Oslo dette. Tidligere Akershus dekker transport til fylkesgrensen eller nærmeste offentlige transport innenfor fylkesgrensen. Andre fylker varierer praksisen for elever som velger å gå på skole i et annet fylke, ta kontakt med kontoret ved Reyhan Caliskan ved spørsmål. 


Vitnemål/kompetansebevis

Alle nye elever på Vg1 må sende oss endelig vitnemål fra ungdomsskolen. Dette kan lastes opp via min side (obs! det er elev som må logge seg inn med sin ID-port!) eller sendes oss som vedlegg på Digipost. Vårt navn på digipost er WANG AS.

Alle nye elever på Vg2 og Vg3 må sende oss kompetansebevis for henholdsvis Vg1 eller Vg1/Vg2. Dette må dere ofte ta kontakt med skolen dere har gått på for å få tak i. Det må være et kompetansebevis, ikke karakterutskrift eller skjermbilde fra Vigo.