PRAKTISK INFORMASJON HAMAR

Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger.

Økonomi

Skolepenger for 2021/2022 er totalt kr 23 000,- per skoleår.
Første avdrag skolepenger er kr. 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer). Bankgiro med kid-nummer vil bli sendt etter opptaksbekreftelsen.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av innmeldingsavgiften, må meldingen være poststemplet før 1. august 2021. Ved tilbaketrekking av skoleplassen etter 1. august 2021, vil innmeldingsavgiften ikke bli refundert. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen

Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 10. januar, og standpunkt (halvårs- vurdering i enkelte fag på Vg1/Vg2) gis til elevene i midten av juni. Vitnemål/kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Skolereglement

Skolens reglement må underskrives og følges av alle WANGs elever. Brudd kan føre til tap av skoleplass.

PC

Elevene på Vg1 får utlevert PC for personlig bruk de tre årene de går på WANG Toppidrett. Denne må leveres tilbake etter endt skolegang (eller hvis eleven slutter).

Hvis du har vedtak om spesialundervisning, og ønsker dette på WANG, bør dokumentasjon ettersendes. Dette fordi PPT i hjem- fylket ditt må søkes på nytt, noe som er en tidkrevende prosess. Videre trenger vi evt. å ansette kompetent lærer i faget/fagene du skal ha spesialundervisning i.

Facebook-gruppe

Vi har en egen Facebook-gruppe. Den bruker vi til å holde deg informert gjennom søknadsprosessen. Meld deg inn i denne her.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Hamar
E-post: hamar@wang.no
Tlf: 948 40 009