SØKE PÅ WANG UNG!

Søknadsfristen er 1. mars for alle nye elever.

 

OPPTAK:

Skolens opptakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøver. Dato, tid, sted og innhold på opptaksprøvene blir lagt ut her på skolens hjemmeside. Du kan lese mer om opptaksprøven her.

HVORDAN SØKE:

Søknadsskjemaet er digitalt, og det finner du her eller trykk på knappen under.

PRAKTISK INFORMASJON OG PRIS:

Skolen mottar deler av det offentlige tilskuddet for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger, totalt 24 000,- kr for skoleåret 2021/2022. Første avdrag av skolepengene er på 2000 kr, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene fordeles på to terminer.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må oppsigelsen være skolen i hende før 1.august. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31.desember.

Elever som slutter i løpet av skoleåret betaler ut inneværende måned, og får evt. refundert resterende av innbetaling som er gjort. Skriftlig oppsigelse må sendes skolen.

 

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:
TOPPIDRETT/VIDEREGÅENDE

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

romerike@wang.no
Ansatte

WANG Toppidrett Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Haslevangen 16
0579 Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

ungromerike@wang.no
Ansatte

WANG Ung Sandnes
Jønningsheiveien 42
4316 Sandnes
Tlf: 51 29 07 20

ungsandnes@wang.no
Kart

WANG Ung Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no

Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart