wanggolf

GOLF STAVANGER

Velkommen til WANG Golf

Norges Golfforbund har sammen med WANG Toppidrett en toppidrettssatsning for unge utøvere.

Skolene i Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger inngår i denne satsningen. Sportssjefene i golf ved de respektive skolene står for opplegget, og er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Golfforbund. WANG Toppidrett sikrer golfelevene et helhetlig skole- og treningstilbud. Vi tilbyr både generell og spesiell studiekompetanse. Sentralt i satsningen er golfforbundets filosofi for å utvikle toppgolfere.

Treningstilbudet omfatter fire morgenøkter i uken, treningssamling i utlandet på gress i vinterhalvåret samt regelmessige samlinger skolene i mellom. I tillegg arrangerer vi en internturnering mellom skolene i vårterminen. Det er et utstrakt samarbeid mellom Wangskolene, men elevene vil forbli i sine respektive klubber. Vårt treningstilbud er et supplement til det som foregår i klubbregi. Målsetningen er å utvikle toppgolfere basert på en sunn toppidrettskultur. Treningen ved WANG utgjør ca. 350 – 400 timer i året.

Samarbeidspartnere
WANG Toppidrett er en samarbeidspartner til utøvernes klubbhverdag. En golfspiller på WANG Toppidrett kommer hovedsakelig fra klubber i Stavangerområdet, og øktene skal være en lærings- og utviklingsarena der utøverne får terpet på grunnleggende tekniske ferdigheter. WANG Toppidrett står for brorparten av den fysiske treningen som det er vanskelig å få gjort tilstrekkelig i klubbhverdagen. Den fysiske treningen blir hovedfokuset i vintermånedene.

Treningsfasiliteter
Treningene til WANG Toppidrett foregår i gode fasiliteter. Lokalt legges treningene til Stavanger Golfklubb og Sola Golfklubb: Den fysiske treningen gjør golferne på ELIXIA og i Stavanger turnhall. Vi legger opp til at noe av treningen skal være sammen med basisgruppa.

LITT OM VÅRE TRENERE

Henning Lindanger, sportssjef

Henning Lindanger med 25 års erfaring som Professionell trener har fått sportssjefsansvar for golfsatsingen i Stavanger. Han har sitt daglige virke i Sola Golfklubb som Head Pro. Han er også Idrettskoordinator for  NGF sitt Regionale Kompetanse Senter for Sør Vestlandet.

Are Friestad, trener

Are Friestad er utdannet golf pro og virker til daglig som trener i Stavanger Golfklubb. Der har han ansvar for juniorene i klubben og det sportslige opplegget rundt dem.
Are ble junior Verdensmester som utøver, og vet hva som må til for å nå langt. Dette er noe han tar med seg inn i arbeidet med golfelevene ved WANG Toppidrett.

Marte Wærsted Tandberg, prosjektleder sentralt

Lærerutdannet med idrett som fordypning, jobbet som personlig trener på treningsstudio, tidligere aktiv golfspiller på nasjonalt elitenivå

Jørn Johnsen, prosjektansvarlig sentralt

Jørn tok over som prosjektansvarlig i februar 2016, etter 5 år som trener. Han har vært golftrener i over 20 år og har sin utdannelse fra PGA Norway, Norges Idrettshøgskole (Idrettsbiologi) Titleist Performance Institute og TrackMan University (TrackMan Master). Jørn er til daglig hovedtrener på Grini GK.

BLI MED PÅ VÅRT GOLF TEAM

Vi ser alltid etter de beste golfspillerne

VÅRE TRENERE

henning-lindanger

Henning Lindanger

SPORTSSJEF

Tlf: 916 24 040
E-post: henning.lindanger@wang.no

are-friestad

Are Friestad

TRENER

Tlf: 470 11 308
E-post: af@wang.no

martewtandberg

Marte Wærsted Tandberg

PROSJEKTLEDER SENTRALT

Tlf: 976 81 370
E-post:mwt@wang.no

golf_sportssjef_jorn_johnsen

Jørn Johnsen

PROSJEKTLEDER SENTRALT

Tlf: 976 61 087
E-post: jjo@wang.no