SØKE PÅ WANG!

Søknadsfristen er 1. mars for alle nye elever.
Intern søknadsfrist til Vg2 og Vg3 1. februar.

Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn.

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Det gjør at du betaler mindre skolepenger. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger.

Skolepengene for 2016 – 2017 er på totalt kr 18.800,- per år. Første avdrag av skolepenger er på  kr 2.000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31 . desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

SØKNADSFRISTER

Ordinær søknadsfrist til WANG Oslo er 1. mars, men det er mulig å søke tidligere. Interne søkere har søknadsfrist 1. februar.

INNTAK

Innmeldingen skjer ved utfylling av søknadsskjema. Når du søker på WANG, kan du fortsatt søke offentlige skoler parallelt.

OPPTAK

Kvalifiserte søkere tas opp inntil det begrensede antall studieplasser er fylt opp. det er derfor anbefalt å søke så tidlig som mulig. Når skolen bekrefter innmeldingen, og du har betalt første avdrag skolepenger, er du garantert skoleplass så lenge opptaksbetingelsene er oppfylt. Alle søkere behandles av opptakskomiteen vår.

HVOR SKAL SØKNADEN SENDES

Søknadskjemaet med vedlegg sendes i lukket konvolutt til: Hansteensgt. 8, 0253 OSLO.
Søknaden skal inkludere følgende vedlegg: Halvårsvurdering gitt desember/januar
NB: Vitnemål eller kompetansebevis fra siste fullførte studienivå skal alltid ettersendes.

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:

WANG Toppidrett Fredrikstad.
E-post: fredrikstad@wang.no
Tlf: 69 24 12 61

WANG Toppidrett Hamar.
E-post: hamar@wang.no
Tlf: 948 40 009

WANG Ung Oslo.
E-post: ungoslo@wang.no
Tlf: 450 24 743

WANG Ung Tønsberg.
E-post: ungtonsberg@wang.no
Tlf: 977 15 444

WANG Toppidrett Oslo:
E-post: oslotoppidrett@oslo.no
Tlf: 22 12 97 03

WANG Studiespesialiserende Oslo.
E-post: oslostudspes@wang.no
Tlf: 22 12 97 03

WANG Toppidrett Stavanger.
E-post: stavanger@wang.no
Tlf: 51 84 07 00

WANG Toppidrett Tønsberg.
E-post: tonsberg@wang.no
Tlf: 977 15 444