Kontortider

Wang Toppidrett Tønsberg har kontortider mandag-fredag fra 08.00-15.30.


Aktuelt

Informasjon til elever og foresatte 2021/2022

Skolens ordensreglement og informasjon finner du her.


Skoleruta 2021/2022

Skolerute for WANG Toppidrett Tønsberg finner du her.


Årshjul 2021/2022

Se årshjulet for alle trinn her.


Vurderingsplaner

Se vurderingsplaner for alle trinn her.


Visma InSchool

WANG Toppidrett Tønsberg bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID).

Logg inn i nettleser her: Visma InSchool

Les instruks for registrering av idrettsfravær/fremtidig planlagt fravær her

Last med skjema for idrettsfravær her


COVID 19 / Koronavirus

Det er viktig at elever og foresatte setter seg inn i skolens handlingsplaner

Bedredskapsplan

Skriv fra beredskapskontoret 25.9.21

Informasjon til elever/barn og foresatte som er øvrige nærkontakter (ikke husstandsmedlemmer) vedrørende smitte og oppfølging, skriv fra smitteoppsporingen 17.11.21

Veileder om smittevern fra utdanningsdirektoratet finner du her.
Temaside gjeldene Covid-19 fra fhi finner du her.


Utstyrsstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd.
Les mer om utstyrsstipend her.


Fraværsregler

Les mer om fraværsreglene i lenken her.


Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
På WANG gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 50.

Informasjon til foresatte


Vaksine

Ønsker du vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse? Ta kontakt med helsesykepleier Eveline på telefon: 409 17 496 for å bestille time til vaksinering. Vaksinen heter Nimenrix og koster 330,- Betales med Vipps.

Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse og vaksinen her.


Generell informasjon

Ordensreglement

Alle elever plikter til å gjøre seg kjent med skolens reglement. Dette deles ut i begynnelsen av hvert skoleår, men du kan også finner det her.


Inntaksreglement

Inntaksreglement for WANG Tønsberg her.


Eksamensregler

Informasjon om eksamen finnes på VTFK sine hjemmesider og på Utdanningsdirektoratet.

Eksamensregler

Retningslinjer lokalt


Klage på vurdering

Her finner du skjema for klage på standpunktkarakter. Du kan også lese mer hos utdanningsdirektoratet.

Link til skjema her.


Helsetilbud på Olympiatoppen

Som elev på WANG Toppidrett har du tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabatterte priser og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling av time. Ta meg til Olympiatoppen.


Studieveiledning

Studieveileder ved WANG Toppidrett Tønsberg, Carin Margrethe Samnøy, hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG. Hun treffes på e-post cms@wang.no eller telefon 46 42 54 06.

Mer om studieveiledning her.


Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften


Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Tønsberg heter Eveline Skarbøvik Borchgrevink. Eveline kan treffes på telefon 40 91 74 96 eller epost eveline.skarbovik.borchgrevink@tonsberg.kommune.no.

Mer om skolehelsetjenesten her.


Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg finner du i sin helhet her.


Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten. Søknad.


Bokskap

Hver elev ved skolen kan disponere et bokskap i skolens lokaler. Lapper til navnmerking deles ut av skolen for hvert skoleår. Eleven er selv ansvarlig for å holde skapet låst og for å tømme det helt før sommerferien.


PC - ordning

Ved WANG får alle elever som begynner på vg1 og nye elever på vg2/3 egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser.


Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. Lånekassen.


Skyss for elever - VKT

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Les mer på vkt.no/minskyss/


Leksehjelp

WANG Toppidrett Tønsberg tilbyr leksehjelp opptil 3 ganger pr. uke med faglærere. Leksehjelp foregår etter ordinær skoletid (14.45-15.30). Avtale må gjøres senest fredag uken før.


Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø


Her finner du oss

Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

E-post

tonsberg@wang.no

Sentralbord

97 71 54 44 Ansatte