INFORMASJON KORONAVIRUS

Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon publisert på https://www.fhi.no/ og https://helsenorge.no/ , samt gjøre sitt ytterste for å hindre spredning av viruset.

  • For generelle henvendelser kan man kontakte skolens rektor/daglig leder.
  • Spørsmål knyttet til timeplan og opplæring rettes til kontaktlærer.

 

KONTAKTINFORMASJON WANG SKOLENE

TOPPIDRETT/VIDEREGÅENDE

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

romerike@wang.no
Ansatte

WANG Toppidrett Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Haslevangen 16
0579 Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

ungromerike@wang.no
Ansatte

WANG Ung Sandnes
Jønningsheiveien 40
4317 Sandnes
Tlf: 930 40 999

ungsandnes@wang.no

Kart

WANG Ung Sandefjor
Hemsbakken 8
Postboks 43
3242 Sandefjord.
Tlf: 479 96 000
ungsandefjord@wang.no

Kart

WANG Ung Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no

Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart