INFORMASJON KORONAVIRUS

WANG har i dag besluttet å stenge alle sine skoler. Dette innebærer at elever ikke lenger møter på skolen, men har hjemmeundervisning og opplæring i fag ved hjelp av skolens læringsplattform.

 

Vi er i en krise med rask spredning av koronavirus. Vi er forberedt på kriser, og vi aktiverer nå våre beredskapsplaner. Målet er å hindre smitte og spredning av viruset og trygge våre elever, foresatte, ansatte og deres familier. Vi gjør, og kommer til å gjøre, alt som står i vår makt for å unngå spredning av smitte, samtidig som vi legger forholdene til rette for god opplæring til våre elever.

Alle elever vil ha hjemmeundervisning med umiddelbar virkning. Skolen vil bruke lærings- og kommunikasjonsplattform for å gjennomføre opplæringen. Foresatte og elever vil motta et informasjonsskriv fra skolen om hvordan hjemmeundervisningen blir organisert. Kontaktlærer vil holde løpende kontakt med foresatte, slik at et godt foreldresamarbeid opprettholdes.

Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon publisert på https://www.fhi.no/ og https://helsenorge.no/ , samt gjøre sitt ytterste for å hindre spredning av viruset.

  • For generelle henvendelser kan man kontakte skolens rektor/daglig leder.
  • Spørsmål knyttet til timeplan og opplæring rettes til kontaktlærer.

 

KONTAKTINFORMASJON WANG SKOLENE

TOPPIDRETT/VIDEREGÅENDE

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

romerike@wang.no
Ansatte

WANG Toppidrett Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Haslevangen 16
0579 Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

ungromerike@wang.no
Ansatte

WANG Ung Sandnes
Jønningsheiveien 40
4317 Sandnes
Tlf: 930 40 999

ungsandnes@wang.no

Kart

WANG Ung Sandefjor
Hemsbakken 8
Postboks 43
3242 Sandefjord.
Tlf: 479 96 000
ungsandefjord@wang.no

Kart

WANG Ung Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no

Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart