WANG UNG SANDEFJORD

WANG Ung er en idrettsungdomsskole der elevene skal erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. De skal oppleve en aktiv hverdag som gir en helhetlig og morsom skolehverdag.

Etter at vi mottok godkjenning fra Utdanningsdirektoratet for oppstart av WANG Ung Sandefjord, har det kommet inn mange henvendelser fra interesserte foresatte, ledere og trenere i klubber og idrettslag, fra mulige fremtidige ansatte trenere og lærere, og ikke minst fra andre som av andre årsaker er nysgjerrige på våre planer. Alle henvendelsene motiverer og betyr mye for oss, og ikke minst bekrefter at det er interesse for idrettstilbudet vi ønsker å etablere.

WANG Ung Sandefjord vil starte opp august 2019 i nytt skolebygg som vil ligge inntil Runarhallen på Haukerød. Skolen vil starte med 8.trinn og dersom interessen er stor nok vil vi også starte 9.trinn. Følg vår Facebookside https://www.facebook.com/wangungsandefjord for nærmere informasjon.

Vi gleder oss!

 

 

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på informasjon fra WANG Ung Stavanger - lik oss på Facebook!

"WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer."

FredrikAukland

Fredrik Aukland

DAGLIG LEDER

E-post: fa@wang.no
Tlf: 917 46 969

WANGUngOslo_bildelinje3
WANGUngOslo_bildelinje2
ungoslobildelinje4
ungoslobildelinje1

WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

VI LOVER AT VÅRE ELEVER:

Blir sett og får en unik og tett oppfølging
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • er kjent med kvaliteten på eget arbeid, trening og prestasjoner
 • vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

Har et trygt og inspirerende miljø
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • tør å prøve og gjøre feil
 • betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre
 • ytrer seg, lytter og samarbeider

Lærer å mestre utfordringer og løse alle typer oppgaver
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

 • er aktive deltagere i egen lærings- og utviklingsprosess
 • anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder
 • utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

Elevene utvikler høy kompetanse i alle fag
Lærerne sørger for at elevene til enhver tid

 • blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes
 • får tilpasset og variert opplæring og trening
 • lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter