VÅR HISTORIE

pederwang

Peder Wang

1907 - 1938
bjarne-juel-lae

Bjarne J. Lae

1938 - 1974
ingarlae

Ingar Lae

1974 - 2007
vilhelmlae

Vilhelm Lae

2007
Litt av WANG sin 109 årige historie.

WANG ble etablert i 1907 av Peder Wang. Det at han våget å satse på en privat handelsskole, kan alle de rundt 50 000 elevene som i løpet av disse årene har gått på WANG, takke ham for.

Peder Wang kom til hovedstaden på begynnelsen av 1900-tallet, etter å ha vokst opp i Stjørdal og Trondheim, som sønn av en smed. I hovedstaden skiftet han navn fra Vang til Wang.

Etter endt utdannelse så han et udekket behov næringslivet hadde for å få tak i ansatte med utdanning innen handel og kontor fordi kontakten med utlandet hadde økt.. I fraværet av et offentlig skoletilbud på dette fagområdet, tok Peder Wang sjansen og etablerte sin egen skole.

Forretningsideen til Peder Wang var ”at utdanne Elever i de merkantile Fag som ansees nødvendige for en Forretningsmand (eller Forretningsfolk som det ble hetende fra 1909)”, og å gi ”Anledning til at erhverve grundige teoretiske og praktiske Kundskaper i Handelsfag og Sprog paa kortest mulige Tid og til rimelige Skolepenge” bar da også umiddelbart frukter.

Grunnet stadig økning i elevtallet, så Peder Wang seg nødt til å flytte hele virksomheten til et større lokale. Etter sine første to år i Christian Augusts gate, ble skolen flyttet til i Hansteens gate i utkanten av Vika, hvor skolen har holdt til siden.

Peder Wang døde i november 1938 – og overlot livsverket sitt til et nyopprettet aksjeselskap. Hans enke og bestyrerne for henholdsvis Dag- og Aftenskolen, Carsten Severin Schilbred og Bjarne Juel Lae drev skolen videre, og i 1938 ble Bjarne Juel Lae skolebestyrer og eier for hele WANG. Siden den gang har skolen vært i Lae familiens eie. Wangs Handelsskole var nå en stor handelsskole i Oslo. Senere ble skolen utvidet med bl.a. privatistkurs på Økonomisk Gymnas, Engelsklinje og Reallinje og skiftet navn fra Wangs Handelsskole til Wang Handelsskole og Gymnas.

I 1974 overtok Ingar Lae rollen som rektor. Han så viktigheten av å ha flere ben å stå på, og i 1984, i samarbeid med ski- og fotballklubben Lyn, ble Norges første fotballgymnas etablert. I 1989 ble virksomheten utvidet med friidrett og sprintgymnas. For å samle idrettssatsningen under samme paraply, skiftet toppidrettsdelen av skolen senere navn til WANG Toppidrett.

Med Reform 94 sluttet handel og kontorfag å eksistere som utdanningsløp. Dette innebar store faglige omveltninger for WANG både i forhold til fagtilbud og lærerbehov, og heretter gikk alle elevene i videregående utdanning i allmennfaglig løp. Toppidrettsutdanningen ved skolen har gradvis vokst fra å være et fotballgymnas i 1984 til å bli et toppidrettsgymnas godkjent av Olympiatoppen med mer enn 26 idretter i dag.

Etter hvert ble det besluttet å utvide WANG Toppidrett til andre steder i Norge. I 2002 etablerte man WANG Toppidrett i Moss, som 2011 flyttet til Fredrikstad og ledes av rektor Petter Wilhelmsen. I 2004 etablerte man WANG Toppidrett i Stavanger med Steffen Uldal som rektor, og i 2011 etablerte man den foreløpig siste tilveksten, WANG Toppidrett i Tønsberg, ledet av rektor Fredrik Aukland.

På WANGs hundreårs jubileumsdag i 2007 overtok Vilhelm Lae som rektor for WANG i Oslo.

WANG Toppidrett AS
WANG Toppidrett AS er et ideelt selskap som er eier av alle WANG skolene. Selskapets formål er å bidra til å opprette skoler som hver enkelt drives på ideelt grunnlag, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter.