"Her på WANG Toppidrett jobber vi knallhardt hver eneste dag for å bringe våre utøvere i posisjon for å lykkes. Dette gjøres med kompetanse og energi gjennom en god dialog med utøveren selv og miljøet rundt."

havard-r-f-johansen

HÅVARD JOHANSEN
TOPPIDRETTSJEF SENTRALT

DETTE ER WANG TOPPIDRETT

WANG Toppidrett gir deg en mulighet til å trene i et miljø som tar dine ambisjoner på alvor, og som samtidig legger til rette for at du skal kunne nå dine akademiske ambisjoner.

WANG Toppidrett gir deg en mulighet til å trene i et miljø som tar dine ambisjoner på alvor, og som samtidig legger til rette for at du skal kunne nå dine akademiske ambisjoner.

For å lykkes handler det om å levere beste praksis i hverdagen. Dette krever hardt arbeid i et langsiktig perspektiv. Målet er at du har skaffet deg mye erfaring og kunnskap om veien mot toppidretten etter tre år hos oss. Reisen mot toppen handler om tålmodighet og hardt arbeid over tid. Det er ingen vei utenom hardt arbeid hvis du skal nå dine drømmer.

WANG Toppidrett tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram med mulighet for spesiell studiekompetanse. Vi har i dag et program for 26 idretter på våre skoler i Fredrikstad, Hamar, Oslo, Stavanger og Tønsberg. Siden 1984 har vi jobbet tett med klubber, særforbund og Olympiatoppen. De siste årene har vi i tillegg utviklet et stadig tettere samarbeid med blant annet Sunn Idrett og ulike leverandører av utstyr til idrettene.

Hos oss møter du mange av Norges mest kompetente trenere. Vi søker å engasjere og utvikle komplementære trenerteam med formell utdannelse og praktisk erfaring. Trenernes hovedoppgave er å veilede deg slik at du kan utvikle og utnytte dine ferdigheter og motivasjon for at du skal nå ditt potensial. Du er alltid i sentrum av trenerens fokus.

Vi på WANG Toppidrett er oppdaterte og søkende. Vi er hele tiden nysgjerrige på ny kunnskap. Hva gjør de beste i verden? Hva har ført dem til toppen? Våre trenere søker dokumentert kunnskap om hva som fører til topprestasjoner internasjonalt. Dette er avgjørende for å hjelpe deg som morgendagens utøver til å bli den neste toppen i din idrett.

Treningen på WANG Toppidrett er lagt opp i henhold til de kvalitetskriterier som er definert av Olympiatoppen, samt de utviklingstrapper som foreligger i de ulike idrettene. Målet er kontinuerlig å videreutvikle beste praksis i treningsarbeidet. Gjennom dette ønsker vi å videreutvikle en sunn toppidrettskultur. Vi lykkes når våre elever, og våre tidligere elever, kvalifiserer seg til de norske seniorlandslagene og konkurrere på et høyt internasjonalt nivå. Vi er, og skal være, en leverandør av utøvere til Olympiatoppen og toppidretten ellers i samarbeid med klubber og forbund.

Treningen og skolehverdagen på WANG er en del av helheten i hverdagen din. Vår store trenertetthet gjør det mulig å ta individuelle hensyn, og vi samarbeider tett med klubben og andre aktører i ditt daglige trenings- og konkurransemiljø for å skap den beste totalhverdagen for nettopp deg.

Læreplaner og vurderingssituasjoner legger noen rammer for treningen på skolen, men som utgangspunkt er det treningen utenfor skolen som er styrende for hva du trener på skolen. Ved noen tilfeller, der særforbund/klubb ser det som det beste for deg, kan vi ta mer ansvar for helheten i treningsarbeidet, i samarbeid med treningsmiljøet utenfor skolen.

Helt siden WANG ble etablert i 1907 har skolens nøkkelbegreper vært trivsel, resultater og miljø. Dette etterstreber vi hver eneste dag, i absolutt alt vi gjør. Det er din utvikling som driver oss. Vi kan love deg en skole hvor du får mulighet til å utvikle deg og lære ubegrenset mye.

WANGToppidrett1
Midtlinjebilder2
Midtlinjebilder4
Midtlinjebilder3

"For den unge utøver handler reisen mot toppen om tålmodighet og hardt målrettet arbeid over tid. Dette gjøres med kompetanse og energi gjennom en god dialog med utøveren - basert på WANGs Toppidretsplan"

HVA ER ET TOPPIDRETTSGYMNAS?

Alle WANG Toppidretts skoler er godkjente som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen/NIF etter gjeldende kvalitetskriterier. Som et resultat av samarbeidet med Olympiatoppen gjennom mange år, har WANG Toppidrett bygget sin idrettsfilosofi på den norske modellen for toppidrett. Den setter utøveren i sentrum og innebærer systematisk arbeid med hensyn til mål, læring, trening og prestasjoner. Vi søker å skape en kultur som forbereder elevene for en senere toppidrettskarriere der utøveren tar ansvar for egen utvikling, og der utøverens viktigste medspillere innlemmes i arbeidet.

I Olympiatoppens skriv «Krav om kvalitet» heter det: «Norsk idrett har som et av sine mål å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning.» Olympiatoppen har definert toppidrett for unge utøvere ”som morgendagens utøvere, dvs. de som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.” I vår toppidrettsplan beskriver vi hvordan vi legger til rette for utvikling av morgendagens utøvere gjennom både skole og trening.

TOPPIDRETTSPRODUKTET

Treningen er lagt opp i henhold til de kvalitetskriterier som er definert av Olympiatoppen, samt de utviklings- trapper som foreligger i de ulike idretter. Målet er kontinuerlig å følge med på og videreutvikle ”beste praksis” i trenings- arbeidet slik den foreligger i den enkelte idrett med tanke på treningsinnhold, kunnskap, holdninger og verdier. Gjennom dette ønsker vi å videreutvikle en sunn toppidrettskultur. Gjennnom kvalitetsmessig god trening jobber vi for at våre elever skal kvalifisere seg til de norske landslagene og konkurrerepå et høyt internasjonalt nivå i sin idrett. Vi er, og skal være, en leverandør av utøvere til Olympiatoppen og toppidretten for øvrig i samarbeid med klubber og forbund.

VÅRE TRENERE

Som elev på WANG Toppidrett får du tilgang på Norges fremste ekspertise innen din idrett. Denne kunnskapen, i kombinasjon med trenernes entusiasme i trenergjerningen, gir et fantastisk utgangspunkt for våre unge, motiverte utøvere.
For å kvalitetssikre treningshverdagen og elevenes utvikling legger vi til rette for en stor trenertetthet på hver eneste trening. På WANG Toppidrett har vi maks. 6-10 utøvere pr. trener.

TOPPIDRETTEN I NORGE

Norske myndigheter understreker toppidretten som kulturfenomen. Det arbeides for å legge til rette for kombi- nasjonen utdanning og toppidrett for utøvere som har interesse og forut- setninger for en toppidrettskarriere. Et uttalt mål for norsk idrett er utvikling av det hele menneske. WANG Toppidrett har en sentral rolle i dette bildet.