Nøkkelinformasjon

Ung Follo

Brosjyre for skoleåret

Her finner du relevant informasjon om skolen. Blant annet praktisk informasjon.

Skoletilbudet

På WANG Ung Follo får elevene en unik og tett oppfølging. her kan du lese mer om hva idrett på WANG Ung er.

Time-/Ukeplan

Trening er en integrert del av hverdagen på Ung. Her kan du se et eksempel på en timeplan for 8.trinn.

Inntak

Innntaksreglementet beskriver søknadsprosessen og hvordan inntak ved WANG Ung Follo gjennomføres.

Opptaksprøver

Opptaksprøvene gjennomføres i Langhushallen 15. mars og 5. april. Noen søkere blir innkalt til spesifikk opptaksprøve i fotball 20. april. Foresatte får informasjon tilsendt på e-post.

Kvoter

Idrettskvoter for skoleåret 2022/2023

Reisen din begynner på WANG Ung Follo

Gjennom tett oppfølging, motiverte og engasjerte lærere og faste rammer skal vi skape trivsel og et godt læringsmljø.

Gleden ved læring og aktivitet

Gjennom individuell mestring og sosialt samhold skal våre elever oppleve glede i trening og læringsaktiviteter.

Vi ser alltid etter de beste lærerne og trenerne

Når WANG snakker med aktuelle lærer- og trenerkandidater, ser vi etter det positive elevsynet, den faglige tryggheten og "spilleforståelsen".

På WANG er det elevenes utvikling som inspirerer oss.

Vi som jobber på WANG Ung har et oppriktig ønske om at elevene skal lykkes. Vår jobb er derfor å skape et utviklende og trygt skolemiljø som bidrar til at elevene utvikler seg både faglig og på idrettsarenaen.

Følg oss i sosiale medier

Har du noen spørsmål?

Ansatte

WANG Ung Follo

Nina Sæthre

Rektor

T:  997 97 516

E:  nina.saethre@wang.no

Tor-Inge Gloppen

Idrettsansvarlig, lærer og trener / tekniske idretter

T:  92202748

E:  toringe.gloppen@wang.no

Her finner du oss

Fløisbonnveien 2-4
1412 Sofiemyr

E-post

ungfollo@wang.no Ansatte