Nøkkelinformasjon

Ung Follo

Brosjyre for skoleåret 2023 - 2024

Her finner du relevant informasjon om skolen.

Åpen dag 2023

På denne siden finner du informasjon om åpen dag!

Skoletilbudet

På WANG Ung Follo får elevene en unik og tett oppfølging. her kan du lese mer om hva idrett på WANG Ung er.

Praktisk informasjon

På denne siden finner du en del praktisk informasjon om skolen vår.

Time-/Ukeplan

Trening er en integrert del av hverdagen på Ung. Her kan du se et eksempel på en timeplan for 8.trinn.

Opptaksprøve

Opptaksprøven for 2024 vil være noe annerledes. Vi legger ut informasjon når det er klart.

Reisen din begynner på WANG Ung Follo

Gjennom tett oppfølging, motiverte og engasjerte lærere og faste rammer skal vi skape trivsel og et godt læringsmljø.

Gleden ved læring og aktivitet

Gjennom individuell mestring og sosialt samhold skal våre elever oppleve glede i trening og læringsaktiviteter.

Vi ser alltid etter de beste lærerne og trenerne

Når WANG snakker med aktuelle lærer- og trenerkandidater, ser vi etter det positive elevsynet, den faglige tryggheten og "spilleforståelsen".

På WANG er det elevenes utvikling som inspirerer oss.

Vi som jobber på WANG Ung har et oppriktig ønske om at elevene skal lykkes. Vår jobb er derfor å skape et utviklende og trygt skolemiljø som bidrar til at elevene utvikler seg både faglig og på idrettsarenaen.

Følg oss i sosiale medier

Har du noen spørsmål?

Ansatte

WANG Ung Follo

Nina Sæthre

Rektor

T:  997 97 516

E:  nina.saethre@wang.no

Tor-Inge Gloppen

Idrettsansvarlig, lærer og trener

T:  92202748

E:  toringe.gloppen@wang.no

Stina Rydning Norstrøm

Helsesykepleier

T:  47780180

E:  stinarydning.norstrom@nordrefollo.kommune.no

Her finner du oss

Fløisbonnveien 2-4
1412 Sofiemyr

E-post

ungfollo@wang.no Ansatte