Administrasjon

Nina Sæthre

Daglig leder

T:  997 97 516

E:  nina.saethre@wang.no

Tor-Inge Gloppen

Lærer / trener

T:  92202748

E:  toringe.gloppen@wang.no

Lærere

Eirin Berger

Lærer

T:  95497234

E:  eirin.berger@wang.no

Elisabeth Nilsen

Lærer

T:  95432691

E:  elisabeth.nilsen@wang.no

Ingrid Moseng

Lærer

T:  99447628

E:  ingrid.moseng@wang.no

Kristine Godager

Lærer

T:  45075275

E:  kristine.godager@wang.no

Kristine Årvik

Lærer

T:  47357018

E:  kristine.arvik@wang.no

Line Kolstad 

Lærer

T:  97571756

E:  line.kolstad@wang.no

Magnus Knutsen

Assistent

T:  91999313

E:  magnus.knutsen@wang.no

Sondre Norum Larsen

Lærer

T:  40018140

E:  sondre.larsen@wang.no

Tor-Inge Gloppen

Lærer / trener

T:  92202748

E:  toringe.gloppen@wang.no

Trenere

Adrian Saastad

Trener / Håndball

T:  48224880

E:  adrian.saastad@wang.no

Andrea Kallum

Trener / Koordinasjon

T:  98482737

E:  Andrea.Kallum@wang.no

Andreas Ringlund Hansen

Trener / Ishockey

T:  45225879

E:  andreas.hansen@wang.no

Eirik Pedersen

Trener / Styrke

T:  92831287

E:  eirik.pedersen@wang.no

Jakob Tynes Helleland

Trener koordinasjon og motorikk

T:  41363236

E:  jakob.helleland@wang.no

Jonas Gudmundsen Lund

Trener / Styrke

T:  90555235

E:  jonas.gudmundsen@wang.no

Lukas Karlsson

Trener / Håndball

T:  45382183

E:  nils.karlsson@wang.no

Mari Rangnes

Trener / Utholdenhet

T:  98023818

E:  mari.rangnes@wang.no

Sigrid H. Hansen

Trener / Fotball

T:  41251621

E:  sigrid.hansen@wang.no

Tobias Gram-Caspersen

Trener / Utholdenhet

T:  93031652

E:  tobias.caspersen@wang.no

Tor-Inge Gloppen

Lærer / trener

T:  92202748

E:  toringe.gloppen@wang.no

Vetle Vangstuen

T:  47897997

E:  vetle.vangstuen@wang.no

Viktor Warrer

Keepertrener håndball

T:  22715718

E:  viktor.warrer@wang.no

Her finner du oss

Fløisbonnveien 2-4
1412 Sofiemyr

E-post

ungfollo@wang.no Ansatte