Hopp til hovedinnhold

Litt av WANG sin 114 årige historie.

WANG ble grunnlagt i 1907 av Peder Wang. Det at Wang våget å satse på en privat handelsskole, kan alle de rundt    50 000 elevene som i løpet av disse årene har gått på WANG, takke ham for.

Peder Wang kom til hovedstaden på begynnelsen av 1900-tallet, etter å ha vokst opp i Stjørdal og Trondheim, som sønn av en smed. I hovedstaden skiftet han navn fra Vang til Wang.

Etter endt utdannelse så Wang et udekket behov i næringslivet for ansatte med utdanning innen handel og kontor. Kontakten med utlandet hadde nemlig økt. I fraværet av et offentlig skoletilbud på dette fagområdet, tok Peder Wang sjansen og etablerte sin egen skole.

Forretningsidéen til Peder Wang var ”at utdanne Elever i de merkantile Fag som ansees nødvendige for en Forretningsmand (eller Forretningsfolk som det ble hetende fra 1909)”, og å gi ”Anledning til at erhverve grundige teoretiske og praktiske Kundskaper i Handelsfag og Sprog paa kortest mulige Tid og til rimelige Skolepenge” bar da også umiddelbart frukter.

Grunnet stadig økning i elevtallet, så Peder Wang seg nødt til å flytte hele virksomheten til et større lokale. Etter sine første to år i Christian Augusts gate, ble skolen flyttet til i Hansteens gate i utkanten av Vika, hvor skolen har holdt til siden.

Peder Wang døde i november 1938 – og overlot livsverket sitt til et nyopprettet aksjeselskap. Hans enke og bestyrerne for henholdsvis Dag- og Aftenskolen, Carsten Severin Schilbred og Bjarne Juel Lae, drev skolen videre, og i 1938 ble Bjarne Juel Lae skolebestyrer og eier av hele WANG. Siden den gang har skolen vært i Lae-familiens eie. Wang Handelsskole var nå en stor handelsskole i Oslo. Senere ble skolen utvidet med bl.a. fagkurs og sekretærskole for studenter, privatistkurs på Økonomisk Gymnas, Engelsklinje og Reallinje og skiftet navn fra Wangs Handelsskole til Wang Handelsskole og Gymnas.

I 1974 overtok Ingar Lae rollen som rektor. Han så viktigheten av å ha flere ben å stå på. I 1984, i samarbeid med ski- og fotballklubben Lyn, ble Norges første fotballgymnas etablert. I 1989 ble virksomheten utvidet med friidrett- og sprintgymnas. For å samle idrettssatsningen under samme paraply, skiftet toppidrettsdelen av skolen senere navn til WANG Toppidrett.

Med Reform 94 sluttet handel og kontorfag å eksistere som utdanningsløp. Dette innebar store faglige omveltninger for WANG både med tanke på fagtilbud og lærerbehov, og heretter gikk alle elevene i videregående utdanning i allmennfaglig løp. WANG i Oslo tilbyr fortsatt denne utdanningen i tilbudet «WANG Studiespesialiserende».

Toppidrettsutdanningen ved skolen har gradvis vokst fra å være et fotballgymnas i 1984 til å bli et toppidrettsgymnas godkjent av Olympiatoppen med mer enn 26 idretter. I dag får elever som går på WANG Toppidrett studiespesialiserende utdanning med mulighet til full realfaglig fordypning i kombinasjon med 12 uketimer trening i skoletiden.

På WANGs hundreårsjubileum i 2007 overtok Vilhelm Lae som rektor for WANG i Oslo.

Flere regioner, idrettslag og forbund har kontaktet WANG Toppidrett med et ønske om at skolen skulle etablere seg flere steder i landet. Dette for å sikre at flere idrettstalenter over hele landet skal få samme mulighet til å kombinere god utdanning med god trening. Etter hvert ble det besluttet å utvide WANG Toppidrett til andre steder i Norge. I 2002 etablerte man WANG Toppidrett i Moss, som i 2011 flyttet til Fredrikstad og ledes av rektor Petter Wilhelmsen. I 2004 oppsto WANG Toppidrett i Stavanger med Steffen Uldal som rektor, og i 2011 etablerte man WANG Toppidrett i Tønsberg, ledet av rektor Fredrik Aukland. Eskil Ervik leder skolen på Hamar, og Gina Kveen er rektor på den nye spennende skolen på Lørenskog – samlokalisert med skihallen.

WANG har også utviklet seg fra å være et videregående tilbud til også å gi yngre idrettsutøvere et spesialisert skoleløp på ungdomsskolenivå. WANG Ung er en ungdomsskole med en særskilt idrettsprofil. Skolen kombinerer skole og idrett for idrettsglade ungdommer. WANG har ungdomsskoler samlokalisert med toppidrettsgymnasene. I tillegg har WANG selvstendige ungdomsskoler i Sandnes, Sandefjord og Follo.

Svært mange av skolens tidligere elever har markert seg internasjonalt i sine idretter. Noen av skolens aller største profiler er Viktor Hovland, Casper Ruud, Ada Stolsmo Hegerberg, Magnus Abelvik Rød, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Sturla Holm Lægreid, Halvor Engen Granerud og Jarl Magnus Riiber. Dere vil finne mer utfyllende informasjon om de flotte utøverne som har gått på WANG på skolens nettsider. Klikk på de ulike idrettene og se hvilke WANG-profiler som har «tråkket opp» løypa for kommende WANG-elever.  

Rektorer

i WANG

Peder Wang

1907 - 1938

Bjarne J. Lae

1938 - 1974

Ingar Lae

1974 - 2007

En smilende mann med blondt hår, iført en blåmønstret hettegenser over en skjorte med blå krage, satt mot en nøytral bakgrunn, minner om Vilhelm Laes estetikk.

Vilhelm Lae

Skoleeier og rektor i Oslo

T:  92428163

E:  vl@wang.no