Nøkkelinformasjon

Ung Oslo

Praktisk informasjon

Her finner du ordensreglement og annen praktisk informasjon om skolen.

Søknadsfrist 1. mars!

Digital søknadsportal for elever til 8., 9. og 10. trinn skoleåret 2022-2023.

Time-/Ukeplan

Trening er en integrert del av hverdagen på Ung. Her kan du se et eksempel på en timeplan for 8.trinn.

Ansatte

Du finner kontaktinfo til alle ansatte på WANG Ung Oslo ved å følge linken.

Reisen din begynner på WANG Ung Oslo

Gjennom tett oppfølging, motiverte og engasjerte lærere og faste rammer skal vi skape trivsel og et godt læringsmljø.

Gleden ved læring og aktivitet

Gjennom individuell mestring og sosialt samhold skal våre elever oppleve glede i trening og læringsaktiviteter.

Vi ser alltid etter de beste lærerne og trenerne

Når WANG snakker med aktuelle lærer- og trenerkandidater, ser vi etter det positive elevsynet, den faglige tryggheten og "spilleforståelsen".

På WANG er det elevenes utvikling som inspirerer oss.

Vi som jobber på WANG Ung har et oppriktig ønske om at elevene skal lykkes. Vår jobb er derfor å skape et utviklende og trygt skolemiljø som bidrar til at elevene utvikler seg både faglig og på idrettsarenaen.

Lars Agnar Hjelmeset

Tidligere elev på WANG

Kristin Austgulen Fosnæs

Tidligere elev på WANG

Elev ved WANG Toppidrett 2012-2015. Dette sier hun om sin tid på WANG: "Det beste med WANG var at jeg virkelig følte at jeg hadde alle muligheter til å satse på skole samtidig som jeg kunne satse på idretten min. Det var deilig å kunne avslutte videregående og vite at jeg hadde alle studiemuligheter og ikke hadde prioritert ned skolen for å kun satse idrett!"

Ingrid Landmark Tandrevold

Skiskyter i verdenstoppen og tidligere WANG-elev

Møt teamet

WANG Ung Oslo

Martin Jacobsen

Daglig leder / rektor (permisjon til 24.11.21)

T:  93 01 39 71

E:  martin.jacobsen@wang.no

Mari Mesel Homdrom

Assisterende rektor / sosialpedagogisk rådgiver

T:  95 72 11 14

E:  mari.homdrom@wang.no

Martin Waaler Kaas

Idrettsansvarlig

T:  90 75 29 94

E:  martin.waaler.kaas@wang.no

Linda Rygg

Administrasjonssekretær

T:  95798487

E:  linda.rygg@wang.no

Følg oss

Er det noe du lurer på rundt inntaket?

Her finner du oss

Haslevangen 16
0579 Oslo

E-post

ungoslo@wang.no

Sentralbord

990 95 400 Ansatte