Nøkkelinformasjon

Ung Fredrikstad

Skoletilbudet

På WANG Ung skal elevene erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. De skal oppleve en aktiv hverdag som gir en helhetlig og morsom skolehverdag. Skolen er godkjent som idrettsungdomsskole og WANGs egenutviklede fag "Utvikling av unge idrettsutøvere" står sentralt. Det betyr også at idrettsfaglige kompetansemål er lagt til i læreplanene i fagene samfunnsfag og kroppsøving. Samlet sett er dette med på å underbygge skolens idrettslige profil. På WANG Ung går ikke det idrettslige fokuset på bekostning av andre fag, men i tillegg til. På WANG Ung får du mer!

Informasjon om svar på søknad om skoleplass

Nå har vi sendt ut svarbrev til alle som har søkt om skoleplass på 8. trinn på WANG Ung Fredrikstad. Vi har sendt ut brev om inntak, avslag med venteliste og avslag.

Brosjyre for skoleåret 2022/2023

Nysgjerrig på WANG Ung?

Praktisk informasjon

Her finner du skolerute, ordensreglement mm

Reisen din begynner på WANG Ung

WANG Ung er en idrettsungdomsskole der skole og trening går hånd i hånd.

Fordi vi bryr oss om elevene våre!

Gjennom individuell mestring og sosialt samhold skal våre elever oppleve glede i trening og læringsaktiviteter.

Vi ser alltid etter de beste lærerne og trenerne

Når WANG snakker med aktuelle lærer- og trenerkandidater, ser vi etter det positive elevsynet, den faglige tryggheten og "spilleforståelsen".

På WANG er det elevenes utvikling som inspirerer oss.

Vi som jobber på WANG Ung, har et oppriktig ønske om at elevene skal lykkes. Vår jobb er derfor å skape et utviklende og trygt skolemiljø som bidrar til at elevene utvikler seg både faglig og på idrettsarenaen.

Møt teamet

WANG Ung Fredrikstad

Petter Stene Wilhelmsen

Daglig leder

T:  920 66 599

E:  petter.wilhelmsen@wang.no

Trine Ruud

Rektor

T:  977 71 190

E:  trine.ruud@wang.no

Sigvald Veim Andreassen

Idrettsansvarlig

T:  992 98 636

E:  sigvald.andreassen@wang.no

Er det noe du lurer på rundt inntaket?

Her finner du oss

Stadion 13
1671 Kråkerøy

E-post

ungfredrikstad@wang.no

Sentralbord

97 77 11 90 Ansatte