Hopp til hovedinnhold

Vi legger stor vekt på allsidighet og variasjon i treningen, både fordi det er skadeforebyggende og ikke minst for å skape motivasjon og treningsglede. Vår erfaring er at ett av de viktigste grepene for å hindre frafall, er å skape en livslang kjærlighet til idretten.

WANG Ung er med på å bygge grunnmuren for elevenes videre satsing i idretten. Gjennom våre generelle basistreninger og spesifikke idrettsøkter utvikler elevene både bedre koordinative og fysiske ferdigheter, samtidig som de tåler mer trening.

Elevene representerer mange ulike idrettsmiljøer, hvilket gjør at de i treningssituasjoner kan lære av hverandre på tvers av idretter. På WANG Ung Fredrikstad er vi opptatt av å sikre at denne positive påvirkningen finner sted, slik at alle jobber for å gjøre hverandre bedre - både på skole og trening.