Søknadsportalen for WANG Ung er nå stengt. Dersom dere har spørsmål om inntak eller andre henvendelser, ta kontakt med skolen dere har søkt til. Det blir sendt ut e-post til foresatte til alle søkere med invitasjon til opptaksprøven. Her vil det komme informasjon om hvor og når dere skal møte opp.

Dersom du ønsker å søke skoleplass etter søknadsfristen kan du ta kontakt med skolen. Vi minner om at man havner bakerst i køen når man søker etter fristen.

OPPTAK:

Skolens inntakskomitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement (se knapp for mer informasjon). Alle søkere blir invitert til generell opptaksprøve. I noen idretter avholdes det spesifikke opptaksprøver. 

 

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med skolen du har søkt på.