SØKE PÅ WANG!

Søknadsfristen er 1. mars for alle nye elever.

Intern søknadsfrist til Vg2 er 1. februar.

Nye elever kan søke til begge årene. Interne elever må selv søke videre fra Vg1 til Vg2.

 

OPPTAK:

Skolens opptakskomitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. I noen idretter avholdes opptaksprøver. Søkerne vil få beskjed om dette individuelt.

 

HVORDAN SØKE:

Print ut søknadsskjemaet som du finner under her, og send skjemaet i en lukket konvolutt til: WANG Toppidrett Romerike, Postboks 6, 1471 Lørenskog. Eller send på e-post til romerike@wang.no

 

PRAKTISK INFORMASJON OG PRIS:

Skolen mottar offentlig statstilskudd for elevene. Statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at skolepengene utgjør en mindre andel. For skoleåret 2021-22 er prisen Kr: 25. 200,- med forbehold om justering.

Første avdrag av skolepengene er på kr 2000,-, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Resten av skolepengene deles i 8 terminbeløp.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding til skolen. For å få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som har begynt er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31.desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

Søknaden skal inkludere følgende vedlegg: Halvårsvurdering gitt desember/januar. Uttalelse fra klubb, trener, krets og eller forbund med beskrivelse av utøverens ferdigheter.

NB: Vitnemål eller kompetansebevis fra siste fullførte skolenivå skal alltid ettersendes.

 

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:
TOPPIDRETT/VIDEREGÅENDE

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Romerike
Luhrtoppen 5
1470 Lørenskog
Tlf: 67 20 66 68

romerike@wang.no
Ansatte

WANG Toppidrett Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Haslevangen 16
0579 Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Romerike
Luhrtoppen 5
1470 Lørenskog
Tlf: 67 20 66 68

ungromerike@wang.no
Ansatte

WANG Ung Sandnes
Asheimveien 45
4318 Sandnes
Tlf: 909 05 021

ungsandnes@wang.no
Kart

WANG Ung Sandefjord
Hemsbakken 8
3242 Sandefjord
Postboks 43
Tlf: 479 96 000

ungsandefjord@wang.no

WANG Ung Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no
Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart