Hopp til hovedinnhold

https://aktuelt.osloskolen.no/eksamen/eksamenshjelpemidler/eksamenshjelpemidler-for-vgs/
https://wang.itslearning.com/ Fronter Wang
https://pgsa.udir.no Utdanningsdirektoratet
Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
https://www.allkunne.no/
https://www.artsdatabanken.no/
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/
Bane NOR – operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/
https://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka https://ordbok.uib.no/
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/
Duden Wörterbuch – tysk ordbok https://www.duden.de/
https://www.felleskatalogen.no/medisin/
FN-Sambandet https://www.fn.no/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/
https://www.helfo.no/
https://www.helsedirektoratet.no/
ICD-10 – klassifikasjon av sykdommer https://finnkode.ehelse.no/
Finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
IMO – International Maritime Organization https://imo.org/
islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/
https://kildekompasset.no/
Kuvsje – sørsamiske læringsstier http://kuvsje.oahpa.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Lexico – engelsk/spansk ordbok https://www.lexico.com/
LEXIN – ordbok for flere språk https://lexin.oslomet.no/
https://lovdata.no/
https://www.mattilsynet.no/
https://www.mediebedriftene.no/
https://medietilsynet.no/
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/
NAOB – Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/
NDLA https://ndla.no/
NGU - Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/
NHI – Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/
https://norgeshistorie.no/
https://www.norges-bank.no/
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
Norsk Presseforbund https://presse.no/
https://norsksidene.no/web/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt https://www.nupi.no/
https://www.ordnett.no/
https://www.olympiatoppen.no/
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/
https://www.proff.no/
https://psykologtidsskriftet.no/
Real Academia Española – spansk ordbok https://dle.rae.es/
https://www.regjeringen.no/
https://reiseliv.portfolio.no/
https://rovdata.no/
Rådet for psykisk helse https://psykiskhelse.no/
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/
Store norske leksikon https://snl.no/
https://www.stortinget.no/
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/
Tegnordboka https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/
Verbix – verbbøyning for flere språk https://verbix.com/
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/
W3Schools - webutvikling https://www.w3schools.com/
WordReference – ordbok for flere språk https://www.wordreference.com/
A-tekst https://web.retriever-info.com/services/archive