FASTE UNDERGRUPPER I BASISTRENINGEN

SNOWBOARD / FREESKI
I et samarbeid med Heming adrenalin jobber vi med grunnleggende ferdigheter i Heminghallen hver mandag. Der har vi tilgang på trampoliner (inkludert supertramp), airtrack, frittstående gulv, skumgrop, med mer. Her trener vi det som per definisjon er spesifikk basistrening for snowboard og freeski: sats, landing, rotasjoner, balanse og romorientering.

BADMINTON
WANG har en samarbeidsavtale med Norges Badminton Forbund. De trener badminton på mandager. Gjennom årene på WANG blir det gradvis flere økter med badmintongruppa, og 3. klasse har maksimalt én økt med resten av basiselevene i uka.

ROING
Roing er en undergruppe av basis på flere av WANG-skolene. Per Helge Brun-Svendsen koordinerer disse gruppene som bruker mye tid på vannet i skoletiden.

SEILING
Bjørnar Erikstad koordinerer et opplegget på tvers av WANG-skolene, og det er inngått et samarbeid med Norges Seilforbund.

ANDRE UNDERGRUPPER
Det finnes andre idretter som også bruker mye tid på spesialidretten i skoletiden, men der er det ikke formelle avtaler med klubb eller forbund. Eksempler på dette er klatring og kunstløp.

HOVEDGRUPPEN
Utøvere fra en rekke enkeltidretter trener under ledelse av Henning Marthinsen, sportssjef for basisgruppen. En typisk økt består av en felles oppvarming. Deretter gjennomfører elevene en spesifikk hoveddel individuelt, men under oppsyn/veiledning av trenerne. Til slutt kommer en felles avslutning, som oftest en styrkesirkel eller lignende. Litt av målet er å selvstendiggjøre utøverne slik at de selv kan ta de rette valgene.