FASTE UNDERGRUPPER I BASISTRENINGEN

SNOWBOARD / FREESKI

I Heminghallen jobber vi med grunnleggende ferdigheter hver mandag. Der har vi tilgang på trampoliner (inkludert supertramp), airtrack, frittstående gulv, skumgrop, med mer. Her trener vi det som per definisjon er spesifikk basistrening for snowboard og freeski: sats, landing, rotasjoner, balanse og romorientering.

BADMINTON

WANG har en samarbeidsavtale med Norges Badminton Forbund. De trener badminton på mandager. Gjennom årene på WANG blir det gradvis flere økter med badmintongruppa, og 3. klasse har maksimalt én økt med resten av basiselevene i uka.

ROING

Roing er en undergruppe av basis på flere av WANG-skolene. Per Helge Brun-Svendsen koordinerer disse gruppene som bruker mye tid på vannet i skoletiden. Esther Verburg gjennomfører øktene i Oslo.

SEILING

Bjørnar Erikstad koordinerer et opplegg på tvers av WANG-skolene, og det er inngått et samarbeid med Norges Seilforbund.

ANDRE UNDERGRUPPER

Det finnes andre idretter som også bruker mye tid på spesialidretten i skoletiden, men der er det ikke formelle avtaler med klubb eller forbund. Eksempel på dette er klatring.

HOVEDGRUPPEN

Utøvere fra en rekke enkeltidretter trener under ledelse av Henning Marthinsen, sportssjef for basisgruppen. En typisk økt består av en felles oppvarming. Deretter gjennomfører elevene en spesifikk hoveddel individuelt, men under oppsyn/veiledning av trenerne. Til slutt kommer en felles avslutning, som oftest en styrkesirkel eller lignende. Litt av målet er å selvstendiggjøre utøverne slik at de selv kan ta de rette valgene.