SØKE PÅ WANG!

Søknadsfristen er 1. mars for alle nye elever.
Intern søknadsfrist til Vg2 og Vg3 er 1. februar for eksisterende elever.

Nye elever kan søke inn til aktuelt klassetrinn (vg1, vg2 eller vg3). Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn.

 

OPPTAK:

Skolens opptakskommitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. I noen idretter avholdes opptaksprøver. Søkerne vil få beskjed om dette individuelt.

HVORDAN SØKE:

Print ut søknadsskjemaet som du finne her eller trykk på knappen under, og send skjemaet i en lukket konvolutt til:

WANG Toppidrett Fredrikstad                     

Postboks 202                                                           

1601 Fredrikstad

SØKNADEN SKAL INKLUDERE FØLGENDE VEDLEGG:
Halvårsvurdering gitt desember/januar. Uttalelse fra klubb, trener, krets og eller forbund med beskrivelse av kandidatens idrettslige forutsetninger som vurderes på bakgrunn av idrettslig nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter og talentkriterier.

NB: Vitnemål eller kompetansebevis fra siste fullførte skolenivå skal alltid ettersendes.

 

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:
TOPPIDRETT

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Stavanger
Rektor Steens Plass 1
4010 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG // STUDIESPESIALISERENDE

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Mølleparken 4
0459, Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Sandefjord
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungsandefjord@wang.no

WANG Ung Sandnes
Asheimveien 45
4318 Sandnes
Tlf: 51 84 07 00

ungsandnes@wang.no
Kart

WANG Ung Stavanger
Ytre Eiganesvei 21
4025  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no
Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart