Hopp til hovedinnhold

Kampidrett på WANG Toppidrett – Hva mener Norges Kampsportforbund?

”Samarbeidet med WANG Toppidrett har blitt bedre enn forventet. Dette unike tilbudet dekker et behov hos mange talentfulle utøvere med ambisjoner både på konkurranse- og skolesiden. NKF legger på denne måten, sammen med WANG Toppidrett, forholdene til rette slik at unge lovende utøvere etterhvert skal kvalifisere seg til landslagene. Skolen har et godt faglig og sosialt miljø, og forholdene rundt kombinasjonen utdannelse og idrett er nøye tilrettelagt slik at elevene skal få størst mulig utbytte”, sier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund.

Kickboksing på WANG Toppidrett – Hva mener Norges Kickboxingforbund?

”Dette er et unikt tilbud for dem som ønsker å satse på utdanning og kickboksing, samt få et solid grunnlag når det gjelder egentrening. NKBF får gjennom dette utmerkete samarbeidet muligheten til å rekruttere unge lovende utøvere som har kontakt med landslagsledelsen, og som på denne måten også får mulighet til å satse på sin idrett etter endt skolegang. Dette er virkelig positivt for sporten”.

Boksing på WANG Toppidrett – Hva mener Norges Bokseforbund?

”Det er første gang vårt forbund og våre utøvere får et slikt tilbud og det har vist seg å være et givende opplegg med et positivt og godt samarbeid.Våre talentfulle utøvere får muligheten til å dekke sitt behov for utdanning samtidig som de får kvalifisert hjelp i treningen for å komme på et høyest mulig nivå i idretten sin. Skolen har et godt faglig miljø og det er lagt til rette for at elevene både skal trives og få størst mulig utbytte. Vi har gode boksemiljøer i de områder skolene er eller blir etablert og vi håper at våre unge talenter benytter seg av dette tilbudet”.

Judo på WANG Toppidrett – Hva mener Norges Judoforbund?

”Judoutøverne på WANG toppidrett er en del av Judoforbundets toppidrettssatsing. Samarbeidet med WANG toppidrett og er et viktig verktøy for å nå våre mål om medaljer i internasjonale mesterskap. WANG Toppidrett gir oss muligheten til å bygge en toppidrettskultur flere steder i Norge, og gjennom dette skape gode vekstvilkår for utviklingen av flere dyktige norske judoutøvere. WANG Toppidrett gir våre utøvere en unik mulighet til å kombinere toppidrett og utdanning. Dette er sentralt for en idrett som setter utviklingen av hele mennesket svært høyt og der få om noen utøvere vil kunne leve av sin idrett”.

Bryting på WANG Toppidrett – Hva mener NBF?

”NBF mener at det er viktig for ungdom å ha flere mestringsarenaer både idrettslig og i skole/utdanning.  Vi tror at elevene som velger WANG vil ha muligheten til å utvikle seg både som idrettsutøver og samtidig legge til rette for en solid plattform etter idrettskarrieren. NBF synes beliggenheten til studiestedene gir en ekstra dimensjon til utdanningstilbudet. Bryting har historisk sterk forankring både i Oslo, Tønsberg og Fredrikstad. Vi synes derfor det er ekstra stas å kunne tilby et godt trenings- og skoletilbud for brytere i disse distriktene”.