Hopp til hovedinnhold

Inntak:

Skolens inntakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøve. Dato, tid og sted for dette sendes ut i e-post til søkernes foresatte. Innholdet på opptaksprøven finner du informasjon om her.

Idrettskvoter for skoleåret 2023/2024:

Hvordan søke:

Søknadsprosessen foregår digitalt. Søknadsportalen åpner 15. november 2022. Husk søknadsfrist 1. mars 2023.

Praktisk informasjon og pris:

Skolen mottar offentlig statstilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger, totalt 23 800,- kr for skoleåret 2023/2024. Første avdrag av skolepengene er på 2000 kr, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene fordeles på åtte terminer.

Dersom eleven ønsker å slutte underveis i skoleåret, så betaler man faktura for inneværende måned etter at oppsigelse av skoleplass er mottatt av skolen.

Skolen gir søskenmoderasjon når to søsken (eller flere) er elever ved skolen samme skoleår. Det gis kr 5000.- i rabatt på skolepenger for den ene eleven.