Inntak:

Skolens inntakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens  inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøve. Dato, tid og sted for dette sendes ut i e-post til søkernes foresatte. Innholdet på opptaksprøven finner du informasjon om her.

Brev om inntak vil bli sendt ut i uke 17.

Idrettskvoter for skoleåret 2022/2023:

Hvordan søke:

Søknadsprosessen foregår digitalt, og søkeportalen finner du her. Husk søknadsfrist 1. mars 2022.

Praktisk informasjon og pris:

Skolen mottar offentlig statstilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger, totalt 22 500,- kr for skoleåret 2022/2023. Første avdrag av skolepengene er på 2000 kr, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene fordeles på åtte terminer.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding til skolen. Elever som har begynt på skolen og eventuelt vil si fra seg plassen i løpet av høstsemesteret, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene. Elever som slutter etter 1. januar må betale hele summen.