HØSTFERIE UKE 40

Det er høstferie i uke 40. Kontoret/skolen holder åpent fra 09.00 til 15.00 mandag til onsdag. Det er stengt torsdag og fredag.


Åpningstider kontoret

Mandag til torsdag: 08.00 til 15.30
Fredag: 08.00 til 15.00

Jul, påske og deler av juli er kontoret stengt. Sommertid i juli/august samt kortere åpningstid i andre ferier.


Visma InSchool

WANG Oslo bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID). For mer informasjon om hvordan man blir registrert som foresatt i VIS les her.

Logg inn i nettleser her: Visma InSchool

Informasjon fra skolen til foresatte som sendes fra Visma InSchool kommer på SMS. For å få SMS må man være registrert i Visma InSchool. Dersom det er vanskelig å lese vedlegg på mobilen kan vi anbefale å videresende sms til e-post. Man vil da kunne åpne dokumentet på PC/nettbrett.

Visma har laget en kort introduksjonsvideo for foresatte og en for elever:
Video for foresatte finner du her.
Video for elever finner du her.


COVID 19 / Koronavirus

Handlingsplan og sjekkliste for smittevern finner du  her.
Veileder om smittevern fra utdanningsdirektoratet finner du her.
Temaside gjeldene Covid-19 fra fhi finner du her.


Diverse planer

Kjøreplan

Prøveplan

Leksehjelp oversikt over leksehjelp er tilgjengelig for elevene på teams. Ved spørsmål, kontakt Axel Mellbye på axel.mellbye@wang.no

Betalingsplan Studiespesialiserende
Betalingsplan Toppidrett


Forskrift / veiledning for orden og oppførsel

Forskrift / veiledning for orden og oppførsel finner du her.


Fraværsregler

Fra skoleåret 2016-2017 ble det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær. Les mer om dette hos utdanningsdirektoratet her.


Særskilt tilrettelegging

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Spesialpedagogisk rådgiver ved WANG er Madeleine Grønneberg Rüsing. Hun treffes på e-post madeleine.rusing@wang.no eller telefon 22 12 97 00. Du kan også lese mer her.


Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver på WANG heter Marit Nordhagen. Hun treffes på e-post marit.nordhagen@wang.no eller telefon 22 12 97 19.


Studieveileder

Studieveileder på WANG heter Gro Maastad. Hun treffes på e-post gro.maastad@wang.no eller telefon 22 12 97 01.


Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Oslo Nina Guldsten er tilgjengelig til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket, disse henger til enhver tid på døren. Hun kan også kontaktes på mobil 917 04 724 eller på e-post.


Skoleskyss

Elever bosatt i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. info fra Oslo her.
Elever bosatt i Viken som går på skole i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. Info fra Viken her.

Ved behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret.


Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her.


Skadetilfelle i skolesammenheng

Du finner informasjon om om fremgangsmåte ved skadetilfelle (etter akutt behandling av skaden) her.


Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. Les mer her.


Et trygt og godt skolemiljø!

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring! Du kan lese mer om dette på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider her. Skolen sin egen handlingsplan finner du her.


Elevombudet

Har du spørsmål om rettighetene dine? Elevombudet skal passe på elevers og lærlingers rettigheter. Les mer her.