ÅPNINGSTIDER KONTORET

Mandag til torsdag: 08.00 til 15.30
Fredag: 08.00 til 15.00

Jul, påske og deler av juli er kontoret stengt. Sommertid i juli/august samt begrenset åpningstid i andre ferier.


FORELDREMØTER HØSTEN 2023, VG1 og VG2

Velkommen til foreldremøter for Vg1 og Vg2. Mer informasjon finner du her:

Vg1 Studiespesialiserende
Vg1 Toppidrett
Vg2 Studiespesialiserende og Toppidrett


VISMA IN SCHOOL

WANG Oslo bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID). For mer informasjon om hvordan man blir registrert som foresatt i VIS les her.

Logg inn i nettleser her: Visma InSchool

Som foresatt til elev under 18 år har man tilgang til følgende informasjon:

• Personalia

• Timeplan

• Klasser og grupper

• Kontaktopplysninger

• Læreplan

• Orden og atferd

• Fravær

• Historikk

Når eleven fyller 18 år vil det være opp til h*n å velge hva dere får tilgang til.

Informasjon fra skolen til foresatte som sendes fra Visma InSchool kommer på SMS. For å få SMS må man være registrert i Visma InSchool. Dersom det er vanskelig å lese vedlegg på mobilen kan vi anbefale å videresende sms til e-post. Man vil da kunne åpne dokumentet på PC/nettbrett.

Visma har laget en kort introduksjonsvideo for foresatte og en for elever:
Video for foresatte finner du her.
Video for elever finner du her.


DIVERSE PLANER

Kjøreplan

Prøveplan

Betalingsplaner
Vg1 Studiespesialiserende
Vg2/Vg3 Studiespesialiserende
Vg1 Toppidrett
Vg2/Vg3 Toppidrett

Oversikt over leksehjelp er tilgjengelig for elevene i Visma. Kontakt evt. axel.mellbye@wang.no ved spørsmål.


FORSKRIFT/VEILEDNING FOR ORDEN OG OPPFØRSEL

Forskrift / veiledning for orden og oppførsel finner du her.


FRAVÆRSREGLER

Fra skoleåret 2016-2017 ble det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær. Les mer om dette hos utdanningsdirektoratet her.


Direkte link til oversikt over hva som kan regnes som dokumentert fravær her.


SÆRSKILT TILRETTELEGGING

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Spesialpedagogisk rådgiver ved WANG er Madeleine Grønneberg Rüsing. Hun treffes på e-post madeleine.rusing@wang.no . Du kan også lese mer her. Skjema for å søke finner du her.


SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVER

Sosialpedagogisk rådgiver på WANG heter Marit Nordhagen. Hun treffes på e-post marit.nordhagen@wang.no eller telefon 22 12 97 19.


STUDIEVEILEDERE

Studieveileder for VG1 og VG2 heter Madeleine Rüsing. Du treffer henne på e-post madeleiene.rusing@wang.no

Studieveileder for VG3 heter Gro Maastad. Hun treffes på e-post gro.maastad@wang.no eller telefon 22 12 97 01.


HELSESYKEPLEIER

Helsesykepleier ved WANG Oslo Nina Guldsten er tilgjengelig til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket, disse henger til enhver tid på døren. Hun kan også kontaktes på mobil 917 04 724 eller på e-post.


SKOLESKYSS

Elever bosatt i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. info fra Oslo her.
Elever bosatt i Viken som går på skole i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. Info fra Viken her.

Ved behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret.


BRANNINSTRUKS

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her.


SKADETILFELLE I SKOLESAMMENHENG

Du finner informasjon om om fremgangsmåte ved skadetilfelle (etter akutt behandling av skaden) her.


KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. Les mer her.


ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ!

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring! Du kan lese mer om dette på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider her. Skolen sin egen handlingsplan finner du her.


ELEVOMBUDET

Har du spørsmål om rettighetene dine? Elevombudet skal passe på elevers og lærlingers rettigheter. Les mer her.