Åpningstider kontoret

Mandag til torsdag: 08.00 til 15.30
Fredag: 08.00 til 15.00

Jul, påske og deler av juli er kontoret stengt. Sommertid i juli/august samt kortere åpningstid i andre ferier.


Visma InSchool

WANG Oslo bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID).
Logg inn i nettleser her: Visma InSchool


COVID 19 / Koronavirus

Handlingsplan og sjekkliste for smittevern finner du  her.
Veileder om smittevern fra utdanningsdirektoratet finner du her.
Temaside gjeldene Covid-19 fra fhi finner du her.


Diverse planer

Heldagsprøver desember 2021

Kjøreplan

Prøveplan

Eksamensdatoer våren 2022

Leksehjelp

Ekstra leksehjelp realfag (høsten 2021)

Betalingsplan


Forskrift / veiledning for orden og oppførsel

Forskrift / veiledning for orden og oppførsel finner du her.


Fraværsregler

Fra skoleåret 2016-2017 ble det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær. Les mer om dette hos utdanningsdirektoratet her.


Særskilt tilrettelegging

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Spesialpedagogisk rådgiver ved WANG er Thomas O. Fjeldstad. Han treffes på e-post thomas.fjeldstad@wang.no eller telefon 22 12 97 00. Du kan også lese mer her.


Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver på WANG heter Marit Nordhagen. Hun treffes på e-post marit.nordhagen@wang.no eller telefon 22 12 97 19.


Studieveileder

Studieveileder på WANG heter Gro Maastad. Hun treffes på e-post gro.maastad@wang.no eller telefon 22 12 97 01.


Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Oslo Nina Guldsten er tilgjengelig til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket, disse henger til enhver tid på døren. Hun kan også kontaktes på mobil 917 04 724 eller på e-post.


Skoleskyss

Elever bosatt i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. info fra Oslo her.
Elever bosatt i Viken som går på skole i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. Info fra Viken her.

Ved behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret.


Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her.


Skadetilfelle i skolesammenheng

Du finner informasjon om om fremgangsmåte ved skadetilfelle (etter akutt behandling av skaden) her.


Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. Les mer her.


Et trygt og godt skolemiljø!

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring! Du kan lese mer om dette på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider her. Skolen sin egen handlingsplan finner du her.


Elevombudet

Har du spørsmål om rettighetene dine? Elevombudet skal passe på elevers og lærlingers rettigheter. Les mer her.