Hopp til hovedinnhold

ÅPNINGSTIDER KONTORET

Jul, påske og deler av juli er kontoret stengt. Sommertid i juli/august samt begrenset åpningstid i andre ferier.

Mandag til torsdag: 08.00 til 15.30
Fredag: 08.00 til 15.00


SKOLESTART HØSTEN 2024

VG1 - torsdag 15. august
VG2 og VG3 - mandag 19. august

Eksakte tidspunkt og mer informasjon kommer på e-post i løpet av sommeren!


Informasjon om klage på standpunkt, eksamen samt annen viktig informasjon

Skoleåret nærmer seg slutten og det skal leveres ut standpunktkarakterer, vitnemål, kompetansebevis og eksamenskarakterer. Her er det flere viktige frister og retningslinjer man må forholde seg til! Les mer:

  1. Informasjon om klage på vurdering, alle
  2. Vg1 og Vg2: Informasjon om klage på standpunkt, eksamen og annen viktig informasjon
  3. Vg3: Informasjon om klage på standpunkt, eksamen og annen viktig informasjon
  4. Klageskjema for standpunkt, alle

OVERSIKT EKSAMEN våren 2024

her finner du oversikt over vårens eksamener. Merk at det alltid er en liten mulighet for endring i datoer for muntlig eksamen. Dette er ikke noe skolen har kontroll over dersom det skjer. 


FORELDREMØTE Vg1 og Vg2

Vi avholdt foreldremøte for Vg1 tirsdag 16. januar.
Rektor sin presentasjon finner du her.
Studieveileder sin presentasjon finner du her

Foreldremøte for Vg2 ble avholdt tirsdag 23. januar
Samlet presentasjon fra møte finner du her.


VISMA IN SCHOOL

WANG Oslo bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID). For mer informasjon om hvordan man blir registrert som foresatt i VIS les her.

Logg inn i nettleser her: Visma InSchool

Som foresatt til elev under 18 år har man tilgang til følgende informasjon:

• Personalia

• Timeplan

• Klasser og grupper

• Kontaktopplysninger

• Læreplan

• Orden og atferd

• Fravær

• Historikk

Når eleven fyller 18 år vil det være opp til h*n å velge hva dere får tilgang til.

Informasjon fra skolen til foresatte som sendes fra Visma InSchool kommer på SMS. For å få SMS må man være registrert i Visma InSchool. Syns du det er vanskelig å lese nyhetsbrev og annen informasjon på mobilen? Et tips er å videresende meldingen du får til din egen e-post slik at du kan åpne den på nettbrett eller PC.

Visma har laget en kort introduksjonsvideo for foresatte og en for elever:
Video for foresatte finner du her.
Video for elever finner du her.


DIVERSE PLANER

Kjøreplan
Prøveplan Vinter/vår 2024

Betalingsplaner
Vg1 Studiespesialiserende
Vg2/Vg3 Studiespesialiserende
Vg1 Toppidrett
Vg2/Vg3 Toppidrett


Oversikt over leksehjelp er tilgjengelig for elevene i Visma. Kontakt evt. axel.mellbye@wang.no ved spørsmål.


FORSKRIFT/VEILEDNING FOR ORDEN OG OPPFØRSEL

Forskrift / veiledning for orden og oppførsel finner du her.


FRAVÆRSREGLER

Fra skoleåret 2016-2017 ble det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær. Les mer om dette hos utdanningsdirektoratet her.

Direkte link til oversikt over hva som kan regnes som dokumentert fravær her.


SÆRSKILT TILRETTELEGGING

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Spesialpedagogisk rådgiver ved WANG er Madeleine Grønneberg Rüsing. Hun treffes på e-post madeleine.rusing@wang.no . Du kan også lese mer her. Skjema for å søke finner du her.


SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVER

Sosialpedagogisk rådgiver på WANG heter Marit Nordhagen. Hun treffes på e-post marit.nordhagen@wang.no eller telefon 22 12 97 19.


STUDIEVEILEDERE

Studieveileder for VG1 og VG2 heter Madeleine Rüsing. Du treffer henne på e-post madeleiene.rusing@wang.no

Studieveileder for VG3 heter Gro Maastad. Hun treffes på e-post gro.maastad@wang.no eller telefon 22 12 97 01.


HELSESYKEPLEIER

Helsesykepleier ved WANG Oslo Nina Guldsten er tilgjengelig til gitte tider på sitt kontor ved biblioteket, disse henger til enhver tid på døren. Hun kan også kontaktes på mobil 917 04 724 eller på e-post.


SKOLESKYSS

Skoleskyss for elever bosatt i Oslo
Elever bosatt i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. info fra Oslo her.

Skoleskyss for elever bosatt i Akershus
Kun bosatte i enkelte kommuner i Akershus kan ha rett til gratis skoleskyss innenfor fylkesgrensen. Informasjon om skoleskyss for elever bosatt i Akershus, les mer her.

Skoleskyss for elever bosatt i Buskerud
Kun bosatte i enkelte kommuner i Buskerud kan ha rett til gratis skoleskyss innenfor fylkesgrensen. Informasjon om skoleskyss for elever bosatt i Buskerud, les mer her.

Skoleskyss for elever bosatt i Østfold
Elever bosatt i Østfold kan ha rett til gratis skoleskyss innenfor fylkesgrensen. Informasjon om skoleskyss for elever bosatt i Østfold, les mer her.

Skoleskyss for elever med bostedsadresse i andre fylker
Sjekk med din fylkeskommune.

Ved spørsmål knyttet til skoleskyss eller behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret.


SKJEMA FOR IDRETTSFRAVÆR

Du finner skjema for idrettsfravær her.


BRANNINNSTRUKS

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her.


SKADETILFELLE I SKOLESAMMENHENG

Du finner informasjon om om fremgangsmåte ved skadetilfelle (etter akutt behandling av skaden) her.


KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. Les mer her.


ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ!

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring! Du kan lese mer om dette på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider her. Skolen sin egen handlingsplan finner du her.


ELEVOMBUDET

Har du spørsmål om rettighetene dine? Elevombudet skal passe på elevers og lærlingers rettigheter. Les mer her.