HVORDAN FOREGÅR INNTAKET?

Gjennomføring av opptaksprøver 2020 vil skje i perioden 11.5 - 5.6:

Vi vil kalle inn til opptaksprøver periodevis f.o.m. torsdag 30.4 - fredag 8.5

 

De tilpassede opptaksprøvene vil gjennomføres på følgende måte, som opprettholder alle krav og smittevernregler som er satt av FHI

 

Opptaksprøven vil inneholde:

 

 1. 15 minutters løpetur (grupper på 5)
 2. Koordinasjonsøvelser  (1 elev om gangen)
 3. Hinderløype (1 elev om gangen)
 4. Motoriske øvelser (1 elev om gangen)
 5. Utholdenhetstest, BIP-test (grupper på 5 elever)

 

Vi vil sikre forsvarlig og hygienisk gjennomføring gjennom rutiner for at:

 

 • Alt utstyr blir vasket mellom hver gruppe
 • En voksenperson er ansvarlig for hver stasjon og sørger for avstand mellom ungdommen
 • Hver stasjon har stor avstand fra hverandre
 • 20 min mellom hver gruppe(oppmøtetid)
 • Alt blir gjennomført utendørs
 • Ingen søkere møter hvis de er i karantene eller har symptomer på sykdom

 

INNTAKSREGLEMENT FOR WANG UNG

 

Inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen den 04.02.2020 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 01.08.2016) § 3-1.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

Inntakskomité

 

Skolens daglige leder (rektor) er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av skolens daglige leder og idrettsansvarlig.

 

Inntakskriterier

 

Skolen har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. Søkeren må ha fullført barneskolen i Norge eller tilsvarende.

Ved oversøking gjennomfører søkeren en opptaksprøve. Opptaksprøven vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år.

 

Idrettsgrupper og kvoter

 

Elever søker til gruppe 1 til 12, listet opp nedenfor, basert på den idrett man utøver. Dersom søkeren utøver en idrett som ikke har egen kvote i gruppe 1 til 11, søker man til gruppe 12, «andre idretter». Antall kvoteplasser per gruppe opplyses på skolens hjemmeside før inntaket gjøres.

Ved oversøking til 8. trinn gjelder følgende:

 • Førsteinntaket skal bestå av minimum 45% av hvert kjønn samlet sett.
 • Alle søkerne skal gjennom en generell opptaksprøve.
 • Søkere i utvalgte idretter vil bli kalt inn til en spesifikk opptaksprøve i sin hovedidrett i tillegg til den generelle opptaksprøven. Hvilke idretter som skal ha en spesifikk opptaksprøve og antall elever som innkalles til den idrettsspesifikke opptaksprøven fastsettes av styret før søknadsfrist. Prioritering av elever til spesifikk opptaksprøve rangeres etter oppnådde poeng på den generelle opptaksprøven
 • Søkeren rangeres i følgende grupper etter oppnådde resultater på opptaksprøven:
 1. Fotball (egen keeperkvote)
 2. Håndball (egen keeperkvote)
 3. Ishockey (egen keeperkvote)
 4. Tennis
 5. Turn (apparat)
 6. Kampidrett (taekwondo WTF, karate, judo, bryting, boksing, kickboksing)
 7. Golf
 8. Skihopp/kombinert
 9. Friidrett
 10. Utholdenhet (langrenn, skiskyting, orientering, mellom- og langdistanseløp, sykkel, roing og padling)
 11. Svømming
 12. Andre idretter

 

 • Søkeren kan konkurrere om plass i flere grupper basert på hvilke idretter søkeren har krysset av for i søknaden.
 • Dersom det er flere søkere enn antall skoleplasser i overnevnte grupper, opprettes en venteliste. Denne ventelisten består av søkere som er rangert etter oppnådde resultater på opptaksprøven.

 


Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn gjelder følgende:
 • Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt
 • Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak

 

 

Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkere til alle trinn:
 • Barn av ansatte.
 • Søsken av nåværende elever.
 • Loddtrekning
Venteliste:

Søkere med høyest poengsum på opptaksprøven av de som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste.

Søknader etter søknadsfrist

Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har søkt innen søknadsfristen.

Søknader etter skolestart

Søknader som mottas etter skolestart for inneværende skoleår vil bli særskilt vurdert av rektor dersom det er ledig plass.

 

Vedtak om skoleplass

Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter gjennomført opptaksprosess. Foresatte bekrefter skoleplassen ved å underskrive og returnere tilsendt betalingsavtale innen angitt frist.

Første avdrag på skolepenger pålydende kr. 2 000,- betales før skolestart og innen angitt frist. Dersom foresatte sier fra seg plassen før skolestart tilbakebetales halve beløpet.

Vedtak om avslag på skoleplass og klagerett

Vedtak om avslag på skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Søkerens foresatte kan påklage vedtaket skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen behandler deretter klagen. Foresatte har rett til innsyn i all dokumentasjon. Departementet, delegert til Fylkesmannen, er klageinstans.

 

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Ung Oslo
Haslevangen 16.
0579 Oslo
Tlf: 990 95 400
ungoslo@wang.no