Hopp til hovedinnhold

Rødt nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Ansatte kan veksle mellom klasser 
 • Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler
 • Delvis digital undervisning

Veileder om smittevern for videregående skole

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

Rogaland Fylkeskommune - Koronavirus: temaside

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/koronavirus-temaside/

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/

Råd om psykisk helse under koronapandemien

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skolehelsetjeneste/psykisk-helse-under-koronapandemien/