Etter søknadsfrist blir det sendt ut e-post til foresatte til alle søkere med invitasjon til opptaksprøven. Her vil det komme informasjon om hvor og når dere skal møte opp.

Alle søkere blir invitert til de opptaksprøve onsdag 22. mars, som står beskrevet på våre hjemmesider.

I utvalgte idretter vil vi gjennomføre idrettsspesifikke opptaksprøver i tillegg til de generelle testene. Disse testene torsdag 23. mars.