Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan WANG samler inn og bruker personopplysninger.

WANG tar ditt personvern på alvor og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og lagres knyttet til nettstedet www.wang.no

Ansvar
WANG, ved skolens daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personvernforordningen artikkel 5).

Webredaktøren har det daglige ansvaret for WANGs behandlinger av personopplysninger på wang.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som for eksempel utfylling av skjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Formål og personopplysninger
Lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på www.wang.no registrerer via kontaktskjema. Registrering av informasjon i kontaktskjema er frivillig. WANG benytter denne informasjonen for å komme i kontakt med de som ber om å bli kontaktet.

I kontaktskjema innhentes og lagres opplysninger om fornavn, etternavn, e-post, mobil og tema.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med kontaktskjemaet, lagres på egne servere som driftes Økosoft. Det er kun WANG og Økosoft som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom WANG og Økosoft regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeparter.

Informasjonskapsler og analyseverktøy
WANG bruker analyserverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på www.wang.no Informasjonskapsler er små tekstfiler som vårt nettsted lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg og gi et tilpasset innhold når du besøker vårt nettsted.

Analyseverktøy
Google Analytics

Innsyn og retting
I henhold til personvernforordningen artikkel 15 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til behandlingsansvarlig ved skolen. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personvernforordningen artikkel 16.

Oppbevaring og sletting
I henhold til personvernforordningen artikkel 17 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. WANG  lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:
TOPPIDRETT

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Stavanger
Rektor Steens Plass 1
4010 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG // STUDIESPESIALISERENDE

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Mølleparken 4
0459, Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Sandnes
Asheimveien 45
4318 Sandnes
Tlf: 51 84 07 00

ungsandnes@wang.no

Kart

WANG Ung Stavanger
Ytre Eiganesvei 21
4025  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no

Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart